Skolens del- & slutmål, og undervisningsplaner

Gideonskolen følger Undervisningsministeriets trin- og slutmål.

Gideonskolen læner sig op ad undervisningsministeriets vejledende slutmål, men udarbejder selv undervisningsplaner til de enkelte fag.

I det efterfølgende er de enkelte fag beskrevet ud fra dette med angivelse af de materialer, som på nuværende tidspunkt er planlagt for at nå disse mål.