En kristen skole på vestegnen

Tryghed og kvalitet

et tilbud til forældre, som ønsker en lille skole, der lægger vægt på tryghed og kvalitet i undervisningen

Bibelens indhold

en kristen privatskole, som integrerer Bibelens indhold og budskab i en stor del af sit virke

Barnets behov

en undervisning, som kombinerer individuel og gruppeundervisning, der tilgodeser det enkelte barns behov

Fokus på familien

Familien er barnets første og vigtigste base i livet. Forældrene er barnets første lærere og har retten til at undervise, opdrage og præge barnet for livet. Skolen er et tilbud til forældrene i den forbindelse. Det er vigtigt at vælge, hvem man overlader sine børn til. Det er ikke lige meget!

Henrik Due Jensen

Skolens leder

Hvad er det bedste ved dit arbejde som skoleleder på Gideonskolen?

”Det, der gør mig mest begejstret er, når jeg kan mærke, at eleverne er glade for at gå i skole, at de trives med deres kammerater og oplever, at de lærer noget. Jeg elsker, at vi kan mødes hver morgen i skolens festsal og synge og dele tanker fra Bibelen, inden dagens øvrige opgaver skal udføres. Vi har et unikt fællesskab på Gideonskolen. Jeg bliver begejstret, når jeg ser eleverne blive dygtige, og når de sammen med deres engagerede lærere fordyber sig i det faglige. Det er livsbekræftende at se, hvordan eleverne forbereder sig på livet. Drømmen er, at de må lykkes med de kvaliteter, de får med sig fra skolen. Jeg drømmer om den dag, de kommer til at præge det danske samfund med deres talenter og ikke mindst med kristne værdier. Det er med det for øje, at jeg står op, hver morgen og går på arbejde”.

Henrik Due Jensen

Skolens leder

Hvad er det bedste ved dit arbejde som skoleleder på Gideonskolen?

”Det, der gør mig mest begejstret er, når jeg kan mærke, at eleverne er glade for at gå i skole, at de trives med deres kammerater og oplever, at de lærer noget. Jeg elsker, at vi kan mødes hver morgen i skolens festsal og synge og dele tanker fra Bibelen, inden dagens øvrige opgaver skal udføres. Vi har et unikt fællesskab på Gideonskolen. Jeg bliver begejstret, når jeg ser eleverne blive dygtige, og når de sammen med deres engagerede lærere fordyber sig i det faglige. Det er livsbekræftende at se, hvordan eleverne forbereder sig på livet. Drømmen er, at de må lykkes med de kvaliteter, de får med sig fra skolen. Jeg drømmer om den dag, de kommer til at præge det danske samfund med deres talenter og ikke mindst med kristne værdier. Det er med det for øje, at jeg står op, hver morgen og går på arbejde”.

Fem grundfag

Alle elever arbejder med fem grundfag, som danner kernen i skolens obligatoriske fagkreds

Tilmeld barn

Når en elev ønsker at blive optaget på Gideonskolen, inviteres eleven og forældrene til en samtale på skolen.

Samtalen har til hensigt at sikre enighed og overensstemmelse mellem forventninger og muligheder. Vi ønsker også at redegøre for de standarder, vi har på skolen med hensyn til påklædning, adfærd mv., ligesom vi informerer forældrene om en række praktiske forhold i forbindelse med skolens hverdag.

Her kan du læse lidt om hvem vi er, og her finder du vores kontaktoplysninger.

Gideonskolen er en fri og uafhængig skole med vedtægter godkendt af Undervisningsministeriet

Gideonskolen er en fuldt udbygget grundskole med elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Nye elever modtages fortrinsvis på de små klassetrin.