Lovkrav

LOV OM ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED

I henhold til lov nr. 414 af 6. juni 2002 omkring gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. skal skolerne have en hjemmeside, der lever op til det informationskrav, loven stiller.

I den anledning har Gideonskolen opstillet nedenstående disposition med henvisninger:

  1. Skolens aktuelle uddannelser, fagudbud og timefordelings-planer m.v.
  2. Skolens vedtægter, aktuelle værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt
  3. Skolens gennemsnitlige karakterer
  4. Resultater af aktuelle evalueringer af kvaliteten af den udbudte undervisning
  5. Folkeskolens afsluttende prøver på Gideonskolen
  6. Andet, som skolen finder væsentligt for belysning af skolens undervisning
  7. Love og regler om frie grundskoler
  8. Undervisning
  9. Mobbepolitik på Gideonskolen

Persondataforordning (GDPR)