Optagelsesprocedure

Optagelsesprocedure

Når en elev ønsker at blive optaget på Gideonskolen, inviteres eleven og forældrene til en samtale på skolen.

Samtalen har til hensigt at sikre enighed og overensstemmelse mellem forventninger og muligheder. Vi ønsker også at redegøre for de standarder, vi har på skolen, med hensyn til påklædning, adfærd mv., ligesom vi informerer forældrene om en række praktiske forhold i forbindelse med skolens hverdag.

Elever, som ikke starter i børnehaveklassen eller i 1. klasse, skal ved skolestarten tage en række diagnostiske prøver. Eftersom en del af undervisningen er individualiseret, er det nødvendigt at fastlægge, hvor alle nye elever befinder sig i hvert fag.

På baggrund af de diagnostiske prøver udarbejdes en årsplan og en logbog for eleven. Når eleven starter i et nyt skoleår, er planlægningen baseret på de materialer, der er fuldført ved forrige skoleårs afslutning.

Den normale fremgangsmåde for optagelse af en elev er punktvis således:

  1. Henvendelse til skolen
  2. Udfyldelse af ansøgningsskema
  3. Fremsendelse af informationsmateriale
  4. Præsentation af skolen “Efter-fyraftensmøde”
  5. Besked om optagelse
  6. Forældre-elev samtale med skolen
  7. Eleven starter på skolen efter nærmere aftale

Start her

Hvis du gerne vil i gang med proceduren, kan du starte med  at udfylde formularen, eller du kan ringe til os.

Optagelses formular