Værdigrundlag

Rammen for skolens undervisning er dansk kultur. Hertil hører bl.a. åndsfrihed og folkestyre. Skolens værdigrundlag er i øvrigt beskrevet under overskriften:
“FORMÅL OG MÅLSÆTNING”

Skolens godkendte vedtægter kan læses her:
SKOLENS VEDTÆGTER

BESTYRELSEN TILTRÆDELSESDOKUMENTER

Vi har udarbejdet et katalog for Gideonskolen, så alle kan følge med i, hvordan vi arbejder for at sikre elevernes alsidige personlige udvikling. Begrebet er introduceret af Undervisningsministeriet og retter sig primært mod folkeskolen. Vi har også her ønsket at stå mål med de samme forventninger, og derfor har vi udarbejdet denne beskrivelse.

Åben kataloget:
FOKUS PÅ ELEVERNES ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING (pdf)