Forældrenes engagement

Familien er barnets første og vigtigste base i livet. Forældrene er barnets første lærere og har retten til at undervise, opdrage og præge barnet for livet.

Forældrene kan delegere en del af dette ansvar til f.eks. skolen, men skolen kan ikke overtage forældrenes primære ansvar for børnene. Vi vil derfor heller ikke påtage os at opdrage og undervise børn, som ikke hjemmefra er oplært til at vise respekt for regler og aftaler og hensyn til andre mennesker.

Vi forventer, at forældrene deltager i skolens liv og virke. Der er brug for forældrenes medvirken på mange områder.

Alle forældre har et generelt ansvar for at føre tilsyn med skolen. Det sker bl.a. gennem forældrenes medleven i skolens hverdag og gennem engagementet i deres egne børns udvikling – personligt og fagligt.

Forældrene på Gideonskolen har valgt en tilsynsførende til at føre et særligt tilsyn, som nærmere er defineret i Lov om Friskoler.

Opdragelse handler i barnets tidlige alder om at lægge et livsgrundlag, som holder hele livet. På Gideonskolen sætter vi Bibelen i centrum. Vi tror, at det stærkeste fundament for hele livet findes i Gud og i Hans tanker for den enkelte og for tilværelsen. Denne helhed i tilværelsen vil vi være med til at bygge op. Gud har skabt verden og kender bedst det skabte. Han har en plan for hvert enkelt menneskes liv, og kendskab til Gud og gudsfrygt er forudsætninger for, at denne plan kan gennemføres.

Forældrene på Gideonskolen bliver inviteret til et specielt skolearrangement adskillige gange i løbet af et år. Disse arrangementer har forskelligt indhold og kan f.eks. være:

  • Fælles forældremøde med orientering
  • Julefest med et specielt program
  • Forældrekonsultationer, hvor der er samtaler med hvert forældrepar sammen med deres barn
  • Forårsfest
  • Årsmøde med beretninger regnskabsaflæggelse
  • Sommerfest med uddeling af diplomer og fællesspisning
  • Specielle arrangementer hvor elever optræder