Resultater af aktuelle evalueringer af kvaliteten af den udbudte undervisning

Generelt

Rapporter fra Gideonskolens tilsynsførende kan læses her:
TILSYNSERKLÆRINGER

Årsberetninger fra Gideonskolen kan læses her:
ÅRSBERETNINGER

Elevernes Undervisningsmiljøvurdering:
UVM-SAMMENFATNING

UVM-GIDEONSKOLEN

Vores undervisningsmiljøvurderingen beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet.

En Undervisningsmiljøvurdering består af 4 faser:

  1. Kortlægning af undervisningsmiljøet
  2. Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
  3. En handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
  4. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

Undervisningsmiljøvurdering for:
Gideonskolen

Dato:
20/10-2020

Fase 1: Kortlægning af undervisningsmiljøet
Sådan har vi kortlagt elevernes undervisningsmiljø
Beskriv anvendte metoder og værktøjer, samt hvem der har været inddraget

Vi gik fra rum til rum i alle skolens lokaler, observerede og noterede.

Deltagere: Emma Kilov Rasmussen, 8. A, Alana Hjort, 8. A, Thorkild Jørgensen, souschef

Fase 2: Beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen
Sådan vurderede vi kortlægningens resultater
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Efter gennemgang så vi nærmere på vores notater og vurderede, hvad der var negativt, og hvad der var positivt.

Deltagere: Emma Kilov Rasmussen, 8. A, Alana Hjort, 8. A, Thorkild Jørgensen, souschef

Det overordnede resultat
Hvordan gjorde vi og hvem deltog i vurderingen

Samtale efter gennemgang og opsummering.

Deltagere: Emma Kilov Rasmussen, 8. A, Alana Hjort, 8. A, Thorkild Jørgensen, souschef

Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø
Notér, om det gør sig gældende på skolen generelt, på en bestemt årgang, for et bestemt køn osv.

Her gør vi det godt

1. sal
Pædagogisk værksted (“hos Lone”): God plads, rent og pænt.
Sundhedsplejerske: God plads, rent og pænt, håndvask.
2. klasse: Godt lys, god ro
Spisesal: God plads.
Køkken: Pænt og rent.
Fysik: Gode forhold, plads nok.
Stueplan:
Handicaptoilet: Pænt og fint
Rengøringsrum: Fint
1. klasse: Fint og rart
Garderobe: Fin nok
3.-4. klasse: Fint og godt med 2 døre til ind- og udgang
Bh-klasse: Supergodt, mange farver. Godt til mindre børn.
Bibliotek: God orden
Grupperum: God afstand
9. klasse: Fin plads. God pynt.
Grupperum 4 og 5: Fint

Her oplever vi udfordringer

2. klasse: Tæt miljø
Spisesal: 8. klasse: Nogle sidder langt fra skærmen – svært at se.
Efter spisning (de små) er der nogle gange klamt på stolene.
Fysiklokale: For meget lys, hvis man skal se noget på skærmen.
Trappeopgang: Bliver der sprittet godt af på gelænder hver dag?
Der trænger til nye plakater på væggene.
Der trænger til ny maling ved trappegangen (dørkarm og vægge)
Toilet: Kan vi få en duftspray i rengøringsrummet, så man kan sprøjte, når det lugter. Den må ikke stå på toiletterne, da de mindste bare vil sprøjte løs.
Gang 3.-4. klasse: Der trænger til mere pynt på væggene.
Grupperum 1: Mere pynt på væggen
Grupperum 1 og 2: Der skal flere farver på væggene (plakater el.lign.)
Dørtrin til pavillon er i stykker.
Bænke udenfor er i stykker.
Legeplads (Klatrestativ) Trænger til stor renovering.

Andre bemærkninger til resultatet af kortlægningen

Nej!

Fase 3: Handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet
Sådan lavede vi handlingsplanen
Beskrivelse af fremgangsmåden, og hvem der var med til arbejdet

Vi så på elevernes bemærkninger efter gennemgang og vurderede, hvor der rimelig hurtigt kunne ske en udbedring.

Deltagere: Henrik Due Jensen, Thorkild Jørgensen

Handlingsplan

Succes eller udfordring,
som arbejdes med,
herunder målgruppen
Indsats Ønsket mål
for indsatsen
Ansvarlig Tidsplan
(Start /slut og
evt. deadlines)
2. klasse:
Tæt miljø
Der bygges et større lokale. Et bedre indeklima. Mere plads til eleverne. Skoleleder: Henrik Due Jensen Sker, når der bygges ud.
Spisesal:
8. klasse: Nogle sidder langt fra skærmen - svært at se.
Eleverne må efter aftale med læreren flytte deres stole, så de kan se. At alle kan se skærmen. Dem, der underviser og benytter sig af skærmen. Begynder nu!
Efter spisning (de små) er der nogle gange klamt på stolene.
Bedre rengøring af stolene efter spisning. At elever ikke kommer til timen og får fedtet og snavset tøj. Lærere i 1., 2., 3. og 4. klasse. Begynder nu!
Fysiklokale: For meget lys, hvis man skal se noget på skærmen.
Der skal sættes rullegardiner op i vinduer og dør. Gardiner hører ikke hjemme i et fysiklokale! Afskærmning af lysindfald, så man kan se skærmen.
Trappeopgang: Bliver der sprittet godt af på gelænder hver dag?
Afspritning mindst 1 gang dagligt. Sikring mod bakterier. Rengørings-holdet Starter nu!
Bliver allerede praktiseret!
Der trænger til nye plakater på væggene.
Der skal indkøbes ny dekoration i nogle fine farver. Plakater skal i ramme. Æstetisk miljø. Farver skaber glæde. Thorkild Jørgensen
Henrik Due Jensen
Senest 10/11-2020
Der trænger til ny maling ved trappegangen (dørkarm og vægge)
Der skal aftales tid med en maler. Æstetisk miljø.
Toilet: Kan vi få en duftspray i rengøringsrummet, så man kan sprøjte, når det lugter. Den må ikke stå på toiletterne, da de mindste bare vil sprøjte løs.
Der indkøbes et par duftspray med rimelig neutral duft. De opbevares i rengøringsrum. God duft på toiletter, når det kræves.
Lone K. Schmidt Senest 1/11-2020
Gang 3.-4. klasse: Der trænger til mere pynt på væggene.
Der skal indkøbes ny dekoration i nogle fine farver. Plakater skal i ramme.
Æstetisk miljø. Farver skaber glæde.
Thorkild Jørgensen
Henrik Due Jensen
Senest 10/11-2020
Grupperum 1: Mere pynt på væggen
Der skal indkøbes ny dekoration i nogle fine farver. Plakater skal i ramme. Dekoration må gerne være af “faglig art”. Æstetisk miljø. Farver skaber glæde.
Thorkild Jørgensen
Henrik Due Jensen
Senest 10/11-2020
Grupperum 1 og 2: Der skal flere farver på væggene (plakater el.lign.)
Der skal indkøbes ny dekoration i nogle fine farver. Plakater skal i ramme. Dekoration må gerne være af “faglig art”. Æstetisk miljø. Farver skaber glæde.
Thorkild Jørgensen
Henrik Due Jensen
Senest 10/11-2020
Dørtrin til pavillon er i stykker.
Trinnet skal repareres. Udseende og sikkerhed skal være i orden.
Bænke udenfor er i stykker.
Bænke skal repareres, eller nye skal indkøbes. Udseende og sikkerhed skal være i orden.
Legeplads (Klatrestativ) Trænger til stor renovering.
Legeplads renoveres i forbindelse med udbygning. Udseende og sikkerhed skal være i orden.

KVALITETSSIKRING
Gennem de mange tests gennem året og den årlige test af færdigheder i stavning og læsning sammen med de undervisningsrapporter, der sendes hjem 3 gange om året, sikrer vi en evaluering og kvalitetssikring af undervisningen for hver enkelt elev.

EVALUERING PÅ GIDEONSKOLEN
På Gideonskolen foretager vi hvert år en række evalueringer af trivsel, miljø og undervisning.
Efter hvert undervisningsforløb bliver eleverne testet for at finde ud af, om de har lært det, de har arbejdet med i forløbet. Hvis de ikke har det, tages der hånd om dette.
Mindst 1 gang hvert år bliver alle elever testet i dansk og matematik med standardiserede tests fra Hogrefe Psykologiske Forlag for at konstatere, om eleverne er på niveau i forhold til deres klassetrin. Der udarbejdes en oversigt over hver enkelt elevs resultater i disse prøver, således at elevens lærere kan følge op på eventuelle ”indlærings-huller”.
Flere gange om året besøger vores tilsynsførende skolen for at tale med ledelsen, gennemgå de standardiserede tests og deltage i undervisningen. Dette afspejles i den årlige tilsynsrapport.
I vort arbejde med SSF-faget følger vi et program, hvor man på en særlig måde tager fat om hele evaluerings-kulturen. Eleverne evaluerer selv flere gange om året deres udbytte af SSF-faget ved at tage stilling til 4 væsentlige spørgsmål:

  • Hvilke nye ting har jeg hørt om?
  • Hvilke nye ting er jeg kommet til at tænke over?
  • Hvilke nye ting har jeg lært at man kan gøre?
  • Hvilke nye ting har jeg lært at gøre?

I SSF-faget er det også et væsentligt element, at eleverne lærer at evaluere og tage ansvar for klassens og skolens miljø og rammer.
Skolens undervisningsmiljørepræsentanter gennemgår hvert tredje år skolen og udfærdiger en rapport, hvoraf det fremgår, om der er ting, der skal rettes op på.
Skolens lærerråd (bestående af hele lærerkollegiet) har regelmæssigt arbejdsmiljøet på dagsordenen og foretager justeringer og opfølgninger på undersøgelser.
Skolens bestyrelse bliver ved alle møder informeret om, hvad der sker på skolen, og der bliver samtalet og evalueret.
To gange om året har vi skole-hjem-samtaler, hvor forældrene og eleven bliver informeret om elevens aktuelle faglige niveau.

Fra
Friskoleloven
§ 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

§ 1 c. Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, jf. § 1 a, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan, jf. § 1 b, stk. 3, på skolens hjemmeside på internettet.

Undervisningsmiljø vurderinger
Undervisningsmiljøvurdering-0-3-klasse-Analyserapport 
Undervisningsmiljøvurdering-4-9-klasse-Analyserapport

TRIVSELSMÅLING

Trivselsmåling den 29. september 2020 (0.-3. klasse)

Spørgsmål Svar
1. Er du glad for din skole?
Ja, meget 50
Ja, lidt 13
Nej 2
Jeg ønsker ikke at svare 4
2. Er du glad for din klasse?
Ja, meget 29
Ja, lidt 18
Nej 1
Jeg ønsker ikke at svare 4
3. Føler du dig alene i skolen?
Ja, tit 4
Ja, nogle gange 29
Nej 32
Jeg ønsker ikke at svare 2
4. Kan du lide pauserne i skolen?
Ja, meget 48
Ja, lidt 15
Nej 2
Jeg ønsker ikke at svare 3
5. Er du glad for dine lærere?
Ja, meget 54
Ja, lidt 8
Nej 0
Jeg ønsker ikke at svare 6
6. Har du ondt i maven, når du er i skole?
Ja, tit 5
Ja, nogle gange 32
Nej 29
Jeg ønsker ikke at svare 2
7. Har du ondt i hovedet, når du er i skole?
Ja, tit 6
Ja, nogle gange 19
Nej 41
Jeg ønsker ikke at svare 2
8. Er du god til at løse dine problemer?
Ja, for det meste 34
Ja, nogle gange 21
Nej 8
Jeg ønsker ikke at svare 5
9. Kan du koncentrere dig i timerne?
Ja, for det meste 43
Ja, nogle gange 18
Nej 3
Jeg ønsker ikke at svare 4
10. Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen?
Ja, meget 38
Ja, lidt 16
Nej 3
Jeg ønsker ikke at svare 11
11. Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?
Ja, de fleste 37
Ja, nogle stykker 19
Nej 6
Jeg ønsker ikke at svare 5
12. Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?
Ja, meget 50
Ja, lidt 12
Nej 2
Jeg ønsker ikke at svare 4
13. Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?
Ja, tit 6
Ja, nogle gange 20
Nej 26
Jeg ønsker ikke at svare 3
14. Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?
Ja, meget 8
Ja, lidt 15
Nej 40
Jeg ønsker ikke at svare 4
15. Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?
Ja, tit 15
Ja, nogle gange 14
Nej 28
Jeg ønsker ikke at svare 10
16. Er timerne kedelige?
Ja, tit 10
Ja, nogle gange 25
Nej 31
Jeg ønsker ikke at svare 1
17. Lærer du noget spændende i skolen?
Ja, meget 43
Ja, lidt 13
Nej 3
Jeg ønsker ikke at svare 8
18. Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?
Ja, tit 7
Ja, nogle gange 23
Nej 36
Jeg ønsker ikke at svare 1
19. Er jeres klasselokale rart at være i?
Ja, meget 56
Ja, lidt 16
Nej 2
Jeg ønsker ikke at svare 3
20. Er toiletterne på skolen rene?
Ja, for det meste 31
Ja, nogle gange 20
Nej 8
Jeg ønsker ikke at svare 8

Trivselsmåling den 29. september 2020 (4.-9. klasse)

Spørgsmål Svar
1. Er du glad for din skole?
Meget tit 21
Tit 34
En gang imellem 33
Sjældent 5
Aldrig 0
Jeg ønsker ikke at svare 1
2. Er du glad for din klasse?
Meget tit 49
Tit 30
En gang imellem 18
Sjældent 2
Aldrig 1
Jeg ønsker ikke at svare 0
3. Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure.
Meget tit 44
Tit 32
En gang imellem 18
Sjældent 3
Aldrig 0
Jeg ønsker ikke at svare 3
4. Jeg er god til at arbejde sammen med andre.
Meget tit 22
Tit 48
En gang imellem 23
Sjældent 6
Aldrig 3
Jeg ønsker ikke at svare 1
5. Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt.
Meget tit 28
Tit 25
En gang imellem 25
Sjældent 19
Aldrig 1
Jeg ønsker ikke at svare 2
6. Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?
Meget tit 12
Tit 41
En gang imellem 26
Sjældent 15
Aldrig 2
Jeg ønsker ikke at svare 6
7. Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?
Meget tit 33
Tit 38
En gang imellem 21
Sjældent 10
Aldrig 0
Jeg ønsker ikke at svare 2
8. Kan du koncentrere dig i timerne?
Meget tit 24
Tit 35
En gang imellem 27
Sjældent 18
Aldrig 3
Jeg ønsker ikke at svare 2
9. Føler du dig ensom?
Meget tit 4
Tit 3
En gang imellem 23
Sjældent 30
Aldrig 37
Jeg ønsker ikke at svare 4
10. Hvor tit har du ondt i maven?
Meget tit 5
Tit 7
En gang imellem 23
Sjældent 42
Aldrig 21
Jeg ønsker ikke at svare 3
11. Hvor tit har du ondt i hovedet?
Meget tit 6
Tit 15
En gang imellem 24
Sjældent 36
Aldrig 17
Jeg ønsker ikke at svare 1
12. Er du bange for at blive til grin i skolen?
Altid 10
For det meste 13
En gang imellem 23
Sjældent 27
Aldrig 25
Jeg ønsker ikke at svare 5
13. Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?
Altid 31
For det meste 45
En gang imellem 16
Sjældent 5
Aldrig 6
Jeg ønsker ikke at svare 2
14. Er du blevet mobbet i dette skoleår?
Meget tit 1
Tit 1
En gang imellem 5
Sjældent 10
Aldrig 85
Jeg ønsker ikke at svare 6
15. Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår?
Meget tit 0
Tit 0
En gang imellem 1
Sjældent 8
Aldrig 86
Jeg ønsker ikke at svare 6
16. Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?
Meget tit 6
Tit 9
En gang imellem 35
Sjældent 25
Aldrig 23
Jeg ønsker ikke at svare 7
17. Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen.
Meget tit 21
Tit 35
En gang imellem 30
Sjældent 15
Aldrig 6
Jeg ønsker ikke at svare 2
18. Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro.
Meget tit 24
Tit 35
En gang imellem 28
Sjældent 6
Aldrig 2
Jeg ønsker ikke at svare 8
19. Er undervisningen kedelig?
Meget tit 12
Tit 20
En gang imellem 43
Sjældent 15
Aldrig 5
Jeg ønsker ikke at svare 1
20. Er undervisningen spændende?
Meget tit 9
Tit 22
En gang imellem 48
Sjældent 17
Aldrig 5
Jeg ønsker ikke at svare 1
21. Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende.
Meget tit 10
Tit 20
En gang imellem 26
Sjældent 36
Aldrig 8
Jeg ønsker ikke at svare 1
22. Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre.
Meget tit 15
Tit 38
En gang imellem 33
Sjældent 10
Aldrig 2
Jeg ønsker ikke at svare 3
23. Møder dine lærere præcist til undervisningen?
Meget tit 34
Tit 33
En gang imellem 24
Sjældent 4
Aldrig 0
Jeg ønsker ikke at svare 2
24. Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?
Meget tit 34
Tit 38
En gang imellem 25
Sjældent 5
Aldrig 2
Jeg ønsker ikke at svare 2
25. Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne?
Meget tit 20
Tit 40
En gang imellem 27
Sjældent 12
Aldrig 1
Jeg ønsker ikke at svare 2
26. Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?
Meget tit 30
Tit 40
En gang imellem 19
Sjældent 10
Aldrig 1
Jeg ønsker ikke at svare 3
27. Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?
Meget tit 29
Tit 36
En gang imellem 27
Sjældent 8
Aldrig 1
Jeg ønsker ikke at svare 2
28. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?
Virkelig gode 29
Gode 42
Middel 17
Under middel 3
Jeg ønsker ikke at svare 19
29. Jeg klarer mig godt fagligt i skolen.
Helt enig 23
Enig 44
Hverken enig eller uenig 26
Uenig 3
Helt uenig 1
Jeg ønsker ikke at svare 7
30. Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen.
Helt enig 18
Enig 37
Hverken enig eller uenig 35
Uenig 5
Helt uenig 2
Jeg ønsker ikke at svare 5
31. Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.
Helt enig 16
Enig 22
Hverken enig eller uenig 46
Uenig 14
Helt uenig 8
Jeg ønsker ikke at svare 3
32. Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det.
Helt enig 27
Enig 35
Hverken enig eller uenig 19
Uenig 7
Helt uenig 2
Jeg ønsker ikke at svare 6
33. Jeg føler, at jeg hører til på min skole.
Helt enig 33
Enig 34
Hverken enig eller uenig 18
Uenig 10
Helt uenig 4
Jeg ønsker ikke at svare 6
34. Jeg kan godt lide pauserne i skolen.
Helt enig 53
Enig 29
Hverken enig eller uenig 16
Uenig 0
Helt uenig 2
Jeg ønsker ikke at svare 1
35. De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme.
Helt enig 37
Enig 34
Hverken enig eller uenig 20
Uenig 3
Helt uenig 2
Jeg ønsker ikke at svare 2
36. Andre elever accepterer mig, som jeg er.
Helt enig 42
Enig 34
Hverken enig eller uenig 19
Uenig 5
Helt uenig 1
Jeg ønsker ikke at svare 5
37. Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.
Helt enig 7
Enig 33
Hverken enig eller uenig 33
Uenig 22
Helt uenig 3
Jeg ønsker ikke at svare 2
38. Jeg synes godt om udeområderne på min skole.
Helt enig 17
Enig 37
Hverken enig eller uenig 36
Uenig 16
Helt uenig 2
Jeg ønsker ikke at svare 3
39. Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen.
Helt enig 14
Enig 45
Hverken enig eller uenig 31
Uenig 8
Helt uenig 3
Jeg ønsker ikke at svare 3
40. Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene.
Helt enig 23
Enig 28
Hverken enig eller uenig 24
Uenig 13
Helt uenig 14
Jeg ønsker ikke at svare 2