Skolens ledelse & medarbejdere

Gideonskolen ledes af en bestyrelse i samarbejde med et dagligt lederteam.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med lov om frie grundskoler og Gideonskolens vedtægter.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af og blandt forældrene til elever på skolen. De 3 af bestyrelsens medlemmer vælges af den siddende bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Der vælges desuden en suppleant til bestyrelsen af og blandt forældre til elever på skolen.

Bestyrelsens fornemste opgave er at fastholde skolen på sit grundlag og formål.

Bestyrelsen skal sikre, at det ansatte personale er kvalificeret til at opfylde skolens mål – både holdningsmæssigt og fagligt.

Bestyrelsen fastlægger alle overordnede spørgsmål og delegerer ansvaret for at gennemføre disse til skolens leder. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med skolens daglige ledelse.

Alle medarbejdere er ansvarlige for skolens samlede mål og elevernes trivsel og bidrager med hver deres personlige forudsætninger til at profilere skolen, så den kendetegnes af en høj standard både åndeligt, moralsk og fagligt.

Bestyrelsen er konstitueret således:

Formand:
Sigurd S. Pedersen
Solbrinken 7, 2750 Ballerup
Tlf.: 29 33 76 26

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Jane Majbritt Bay Linde Christiansen
Lønbjergparken 29, Vindinge, 4000 Roskilde
Tlf.: 31 57 36 85

Christian Rich Engberg
Stisager 5B, 2600 Glostrup
Tlf.: 27 52 52 59

Dinh Cong Doanh Ngo
Selsøvej 4, 2665 Vallensbæk Strand
Tlf.: 61 90 20 34

Carina Kæseler Jönsson
Fjeldstedvej 39, 2650 Hvidovre
Tlf.: 61 61 61 64

Skolens leder:
Henrik Due Jensen
Ny Mæglergårds Allé 102, 2665 Vallensbæk Strand
Tlf.: 51 19 43 63

Skolens tilsynsførende:
Kristian Egede Slot
Obdams Allé 37, 1., 2300 København S.
Tlf.: 29 72 26 30

Skolens souschef:
Thorkild Jørgensen
Bakken 9, Knabstrup, 4440 Mørkøv
Tlf.: 60 26 64 77