TILSYNSERKLÆRING FOR SKOLEÅRET 2002-2003

Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Att: forældrekreds, ledelse og bestyrelse

 
Vedr. tilsyn på Gideonskolen i skoleåret 2002-2003

Som forældrevalgt tilsynsførende på Gideonskolen giver jeg hermed en rapport.

Tilsynet har i skoleåret blevet varetaget på følgende måde:

  • Gennemgang af undervisningsrapporter for eleverne, samt elevstatus- og udvikling på eleverne. Herunder sammenligning af undervisningsniveauet i forhold til hvad der kan forventes.
  • Gennemgang af undervisningsprofiler
  • Gennemsyn af prøveresultater
  • Samtale om skolens kontakt med offentlige myndigheder vedr. elever.
  • Anmeldte og uanmeldte besøg
  • Jeg har stået til rådighed for henvendelser fra forældrene i forbindelse med evt. tvivlsspørgsmål eller klager.
  • Nærværende afrapportering aflægges for ledelse og bestyrelse, samt på skolens generalforsamling.

Det er min opfattelse ud fra de givne informationer, at undervisningen i dansk, matematik og engelsk fuldt ud svarer til, hvad man almindeligvis kan forvente i den offentlige skole og at skolen ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Afslutningsvis skal jeg sige at jeg har været glad for hvervet som tilsynsførende på Gideonskolen. Det har været forholdsvis overskueligt at udføre tilsynet med en god rapportering på den enkelte elev og god oversigt over undervisningen generelt. Tilsynet har indtil nu ikke givet anledning til bemærkninger udover generelle råd og drøftelse af særlige elevforhold, og heller ikke til anbefaling af yderligere tilsyn med skolen. I denne forbindelse kan jeg nævne at jeg (Claus Mester-Christensen) er skolebestyrelsesformand på en folkeskole i Roskilde og jeg på den måde har tilgang til en vurdering af undervisningen på Gideonskolen.

 

Venlig hilsen

Claus Mester-Christensen                                       Kai Hansen

Tilsynsførende på Gideonskolen Skoleleder,          Andreasskolen, Holbæk