ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2004

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand


Kvalitet og udvikling

Endnu en gang kan Gideonskolen se tilbage på et godt år, som har været fyldt med oplevelser, udfordringer og glæde. Vi har stadig meget gode relationer til begge „vore” kommuner – Vallensbæk og Brøndby. Samarbejdet med PPR og det tekniske og administrative personale i Vallensbæk er præget af nærhed og tillid og stor respekt. Vi føler os virkelige privilegerede og godt behandlet på alle måder.

Vi har også i 2004 haft rigtig mange arrangementer både på skolen og uden for skolen. Vore elever får virkelig mange oplevelser – ofte nogle, som går noget ud over det sædvanlige. Ud over de meget store arrangementer for skolens elever, familier og vennekreds i forbindelse med påske, sommerafslutning og jul har hverdagen været spækket med oplevelser. Fra starten af skoleåret havde vi besøg af en vandreudstilling om truede dyr. Senere var kaptajn Stendor Johansen på besøg og fortalte om sit arbejde, elever var på besøg på H. C. Ørstedsværket, nogle af eleverne deltog i et projekt sammen med Sjællands Symfoniorkester om „Petruskja”, kommunalpolitiker Ina Maria Nielsen var på besøg og fortalte om sit politiske arbejde, en gruppe elever var i Givskud og overnattede blandt løverne, vi medvirkede ved kulturdagen i Brøndby kommune, flere elever prøvede en arbejdsdag i Zoo, vi havde besøg af Marianne Jelved, som fortalte om mennesket bag politikeren, vi havde en lejr på Hvidekilde i maj og en i Aabenraa i efteråret, vi havde et idrætsarrangement før efterårsferien, vi havde besøg af professor Søren Holm, som fortalte om etik, en gruppe elever var på besøg på missionsskibet Logos II, vi deltog i en fodbolddag i Køge, vi havde besøg af en vicepolitikommissær, som fortalte om asylansøgere og falske pas, en dansegruppe fra Korea lavede et flot arrangement for os, hjemmeværnet var på besøg og fortalte og demonstrerede faren ved fyrværkeri, osv. osv. Ud over dette har vi været beskæftiget med den daglige undervisning, som selvfølgelig er det, som fylder mest, og som danner basis i hverdagen på skolen.

Skolens hjemmeside er løbende blevet opdateret og udbygget. Ud over de lovmæssige og nødvendige informationer finder man de ugentlige nyhedsbreve og cirka 5000 billeder fra skolens liv på siden. Vi er meget glade for denne hjemmeside og synes selv, at den er præget af kvalitet og bestemt er værd at vise frem.

De fleste af skolens forældre har egen en kode, så de kan følge med i deres børns udvikling på skolens web-side. Elevernes daglige arbejde afspejles i en logbog, som giver et relevant billede af den faglige udvikling. Det giver en stor tryghed både for forældre og elever, at tingene på denne måde er anskueliggjorte og tilgængelige.


Elevtal

Vi har et nogenlunde stabilt elevtal omkring 135. Dette antal passer fortrinligt til lokalernes indretning og skolens faciliteter. Enkelte elever har i årets løb forladt skolen for at flytte til andre skoler, og nye er kommet til. Vi tager stadig helst elever ind fra skolestarten, idet vi har de bedste erfaringer med denne fremgangsmåde.

Der er stadig mange henvendelser fra forældre i lokalområdet, som er interesserede i at få deres børn ind på Gideonskolen. Mange står på venteliste også til de kommende årgange. Vi har i årets løb holdt en del „fyraftensmøder” for forældre, der ønskede at høre mere om skolen. Der har været stor tilslutning til disse arrangementer, og mange forældre har ved den anledning bedt om tilmeldingsblanketter til skolen.


Undervisning

Vi lægger stadig stor vægt på, at skolens undervisning skal være præget af kvalitet og udvikling. Det har været positivt med den øgede vægtning af de naturfaglige og samfundsrelaterede fagområder samt af de grupperelaterede situationer. Vi oplever, at eleverne vokser med opgaven og bliver dygtige og ansvarsbevidste.

Fra skoleårets start havde vi igen besøg af konsulenter fra Undervisningsministeriet. De kom fortrinsvis for at se, hvordan vi levede op til den nye lov om at forberede eleverne til at leve i „et samfund med frihed og folkestyre”. Ud over dette ønsker de at følge med i redigering og udvikling af vort undervisningsmateriale. Vi har en god relation til disse konsulenter.

Vi er stadig i gang med en grundlæggende redigering og tilretning af vort undervisningsmateriale. Vore undervisningsplaner og evalueringer opdateres løbende, og vi følger meget nøje med i lovgivningen på hele friskoleområdet.

I år 2004 fik vi andel i en pulje penge, som blev givet til indkøb af computere og computer-udstyr til 3. klasserne. Vi har selv lagt en del penge til, og dette har været med til at forny og opdatere hele vores edb-system, så vi nu har et velfungerende IT-udstyr på meget højt niveau.


Økonomisk udvikling

I lighed med de foregående år har den økonomiske udvikling været tilfredsstillende. Den daglige drift hænger fornuftigt sammen med skolens elevtal og antallet af medarbejdere. På grund af lidt større investeringer på forskellige områder var det regnskabsmæssige overskud ikke helt så stort som de foregående år, men var dog pænt på 250.053 kr. Dette beløb overføres til skolens kapitalkonto. Vi sparer stadig sammen til at købe den ejendom, vi bor i om ca. 6 år.


Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Forventningerne til det kommende år er meget positive.


Edith S. Holm
Formand

Peter Broholm
Næstformand