ÅRSBERETNING FOR KALENDERÅRET 2001

Fra Gideonskolens bestyrelse

187005
Gideonskolen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand


Flytning til Vallensbæk

2001 har været et rigtig godt år for Gideonskolen. I slutningen af februar 2001 flyttede Gideonskolen til den nye bygning i Vallensbæk på Strandesplanaden 101. Vi fik tilladelse til at benytte knap halvdelen af huset, som var færdigt på det tidspunkt. Det var en stor dag, da vi kunne byde elever og forældre velkommen i et helt nyt hus.

Foråret blev intensivt. Ganske vist var skolens aktiviteter adskilt fra byggepladsen, men der var mange mellemløsninger med omflytninger og indretninger. I slutningen af maj var byggeriet færdigt, og vi kunne tage hele huset i brug.

Lørdag, den 9. juni 2001 blev skolens nye hus indviet. Omkring 600 elever og gæster marcherede fra Vallensbæk station med Frelsens Hærs hornorkester i spidsen. Borgmester Kurt Hockerup hejste flaget, mens “Der er et yndigt land” lød ud over arealet. Borgmester Kurt Hockerup klippede silkesnoren til huset og åbnede dermed adgangen.

Skolens festsal var fyldt til sidste plads. Foruden bygherre og arkitekt og repræsentanter fra håndværker deltog borgmester Kjeld Rasmussen (Brøndby kommune). Hele byrådet fra Vallensbæk kommune deltog sammen med afdelingscheferne. Det blev en festdag uden lige. Skolens elever sang og dansede, talerne blev holdt, og dagen sluttede med en koncert med Etta Cameron, som både alene og sammen eleverne sang gospel og udtrykte alles taknemmelighed til både Gud og mennesker for huset og den glæde, som kommer, når noget stort lykkes.

Nu har Gideonskolen fundet sin endelige plads i København. Nu kan vi koncentrere os om arbejdet med og for elever og familier.


Skolens elevudvikling

Skolens elevudvikling oversteg vore forventninger. I løbet af foråret fik vi så mange henvendelser fra lokalområdet med ønske om optagelse af elever, at vi dårligt kunne overkomme at følge dem op. Mange opdagede for sent, at Gideonskolen lå i området, og skolen blev hurtigt fyldt.

Pr. 5. september 2001 havde vi 126 tilskudsberettigede elever. Det var i alt væsentligt, hvad det nye hus kunne rumme og dermed skolens niveau. Det sikrede et fornuftigt økonomisk grundlag for drift af det nye hus. I august 2001 modtog vi 56 nye elever. Det var næsten som at starte en helt ny skole. En stor, men dejlig udfordring, som vi gik ind i med forventning og glæde.


Undervisning

Den individuelle undervisning fandt en ideel ramme i det nye hus, som er bygget til vores præcise formål. Balancen mellem gruppeundervisning og individuel undervisning gav ideelle muligheder for elevernes mange intelligenser og kompetencer. I alt væsentligt har vi fortsat arbejdet ud fra vore tidligere erfaringer. Beskrivelsen af “klare mål” i hhv. dansk og matematik blev en god og stor udfordring for os. Vi har tilladt os at kalde det “høje mål”, fordi vi ønsker at nå langt med skolens elever.


Økonomisk udvikling

Den økonomiske udvikling har været meget tilfredsstillende. Når man tænker på så væsentlig en ændring som indflytning i et nyt hus og dermed en forøgelse af den månedlige driftsudgifter til dette fra ca. 20.000,- kr. til 125.000,- kr., etablering og møblering af en ny skole og indkøb af udstyr og materialer til så mange nye elever, så er det en stor glæde at kunne afslutte året med et driftsoverskud på ca. 300.000,- kr.

Vi har i løbet af efteråret ansat et par nye medarbejdere, men har valgt en forsigtig udvikling på dette område, så vi kunne være sikre på, at økonomien strakte til.

Vi finder, at skolens økonomiske model har en sund balance og er bæredygtig.


Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet. Lejekontrakten omhandler indbetaling af resterende indskud med 200.000,- kr. pr. 1. juni 2002 og yderligere 200.000,- pr. 1. juni 2003. Disse penge er deponeret på en spærret bankkonto og er reserveret til formålet.

Forventningerne til det kommende år er meget positive.


Edith S. Holm
Formand

Peter Broholm
Næstformand