Timefordelingsplan og skema

Generelt

Lærecenter til individuel undervisning.

Skolens Lærecentre giver mulighed for faglig refleksion og fordybelse. Hver elev har sin egen arbejdsplads i form af et lille skrivebord i lærecentret. Det er indrettet med henblik på individuel undervisning. Hver elev har sin egen log-bog med beskrivelse af de planer, som er lagt ud fra elevens forudsætninger med henblik på aldersmæssig og akademisk balance, så undervisningen mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisning i grupper.

Eleverne indgår i mange gruppesituationer – både faglige og kreative/musiske. Vi forsøger at tilpasse undervisningsmetoden til den konkrete undervisnings indhold. Der kan være tale om små grupper (7-10 elever), som ikke nødvendigvis er dannet i forhold til alder, men mere i forhold til niveau, funktion og indhold. Der kan være tale om større grupper, hvor dette er mest hensigtsmæssigt, f.eks. til et foredrag. Der kan være tale om opdeling i drenge- og pige-grupper, f.eks. til idrætsaktiviteter. Der kan være tale om meget store grupper – eller hele skolen – f.eks. i forbindelse med skuespil eller korøvelser.

Gruppesituationerne giver eleverne lejlighed til at diskutere, fremlægge, præsentere, udveksle erfaringer og afprøve demokratiske arbejdssituationer. Her udvikles fælles værdier og normer, og eleverne oplever, at det er tilladt at være uenig med de andre. Læring bliver til aktiv viden.

Forholdet mellem individuel – og gruppeundervisning.

Forholdet mellem individuel og gruppeorienteret undervisning varierer meget. På de små klassetrin udgør gruppeundervisningen en langt større del af dagen end på de efterfølgende klassetrin. På de ældste klassetrin, hvor den grundlæggende indlæring er på plads, anvendes også mange gruppetimer på at forberede de afsluttende prøver, og de har derfor megen plads i skemaet.

Elever, som har specifikke indlæringsvanskeligheder på grundlæggende områder, vil i perioder have mere individuel tid til dette.

De efterfølgende eksempler på elevers ugeskemaer viser dagens tidsrammer og fordelingen mellem individuel – og gruppeundervisning:

Skema for 0. klasse
Skema for 1. klasse

Skema for 2. klasse
Skema for 3. klasse

Skema for 4. klasse
Skema for 5. klasse

Skema for 6. klasse
Skema for 7. klasse

Skema for 8. klasse
Skema for 9. klasse