FORMÅL & MÅLSÆTNINGER

PRÆCISE OG KLARE MÅL


De faglige mål er:


De personlige mål er:


De åndelige mål er:


Gideonskolen er en fri og uafhængig skole med vedtægter godkendt af Undervisningsministeriet. Skolens grundlag og formål er udtrykt således i skolens vedtægter:

Gideonskolen bygger sin virksomhed på den tro og overbevisning, at hele Bibelen er Guds inspirerede, fuldt troværdige ord og den eneste autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro og livsførelse.

Gideonskolen er en kristen friskole med det formål at drive skole på Bibelens grund i overensstemmelse med kristen tro, som den er udtrykt i Den apostolske Trosbekendelse, og efter de til enhver tid gældende bestemmelser om friskoler og private grundskoler m.v.

Det er skolens mål at give eleverne mulighed for med glæde at tilegne sig en høj grad af almennyttig viden og kundskab, tilvejebragt ved en effektiv indlæring, formidlet af engagerede, visionære, kristne medarbejdere, sådan

Skolen skal virke under trygge forhold, således at dagligdagen præges af tillid, ærlighed, åbenhed og respekt for det enkelte barns værdier. Der lægges vægt på god orden og disciplin samt respekt for opstillede normer og krav.