FAGUDBUD & UNDERVISNINGSFORM

I skolen finder man følgende hovedgrupper:


A. GRUNDSKOLE

 • Børnehaveklasse

 • ABC-gruppe (1. klasse)

 • Mellem-gruppe (2., 3. og 4. klasse)

 • Ældste gruppe (5.- 9. klasse)


 • B. PASNING EFTER SKOLETID

 • Gideonskolen har i lighed med andre skoler en SFO-ordning.

 •  

  FULDT UDBYGGET SKOLE

  Gideonskolen er en fuldt udbygget grundskole med elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Skolen har plads til ca. 170 elever. Nye elever modtages fortrinsvis på de små klassetrin.

  I 9. klasse afsluttes med samme prøver som i den offentlige skole.
   

  Gideonskolen lægger stor vægt på en effektiv læseindlæring.

  Børnehaveklassen arbejder med fonetisk træning af børnene, så opmærksomheden for sprogets lyde skærpes, og en begyndende læseindlæring finder sted.

  I ABC-gruppen (1. klasse) vil eleverne modtage intensiv læseindlæring og -træning. De første 17 uger i skoleåret modtager eleverne ca. 300 timers intensiv danskundervisning med henblik på læseindlæring. Undervisningen omfatter motorisk træning, formning, lege, sange og meget andet.

  I de efterfølgende år arbejder særligt trænede medarbejdere med den fortsatte læseudvikling. Vi ønsker, at hvert enkelt barn tidligt skal få et solidt grundlag for at bruge læsningen både som redskab for andre fag og som et mål i sig selv.

   

  SÅDAN UNDERVISER VI

  Skolens centrale lokaler er de såkaldte "lærecentre". I lærecentret er der mulighed for faglig refleksion og fordybelse. Hver elev har sin egen arbejdsplads med et lille "skrivebord" i lærecentret.

  Elevens hverdag er en fleksibel vekslen mellem undervisning i lærecentret og undervisning i grupper af varierende størrelse, afhængigt af fag og niveau. Vi forsøger at tilpasse undervisningsmetoden til den konkrete undervisnings indhold.

  Vi har erfaret, at denne struktur i undervisningen giver eleverne mulighed for at nå et højt fagligt niveau og for samtidig gennem de varierende arbejdsformer at udvikle selvstændig stillingtagen, medansvar og nysgerrighed, at læse på mange måder og i samarbejde med andre, således at de bliver til "hele mennesker".

  Lærerne arbejder individuelt med hver enkelt elevs forudsætninger. Elever, som kommer til skolen efter 1. klasse, bliver ved skolestarten testet, så man kan finde frem til netop denne elevs færdighedsniveau.

  Eleverne lærer at arbejde selvstændigt og at opstille mål, som skal nås i de forskellige fag hver dag. Eleverne lærer studieteknik og udvikler en evne til at planlægge, som kommer dem til gavn senere i livet. Alt arbejde foregår under lærerens vejledning, medvirken og motivation, så eleverne bliver hjulpet til at nå de mål, der skal nås, for at årets pensum kan opfyldes.

  Vi motiverer eleverne til indsats på mange forskellige måder. En god indsats fra elevens side skal anerkendes, og eleven skal opmuntres til at gøre sit bedste.

  Gennem positiv motivation lærer elever hurtigere. Vi ved, at børn er forskellige, og da hver enkelt arbejder efter sin egen plan, opstår der ingen konkurrence på de faglige forudsætninger. Alle elever har mulighed for at finde og udvikle sine styrkesider - og lærerne arbejder for, at alt foregår i en positiv og opmuntrende atmosfære med respekt for det enkelte barn.

  Alle elever arbejder med fem grundfag, som danner kernen i skolens obligatoriske fagkreds:

 • DANSK
   
 • MATEMATIK
   
 • ORIENTERING (Historie / biologi / geografi / kristendom)
   
 • SCIENCE (Natur & teknik / fysik / kemi / geologi / biokemi / fysiologi)
   
 • ENGELSK (Engelskundervisning begynder i slutningen af 1. klasse)
   
 • Ud over dette findes en buket af andre fag, som eleverne får tilbudt, afhængigt af alder, niveau og interesser. Foruden de teoretiske fag modtager eleverne undervisning i en række praktiske, kreative og musiske fag.

  Den faglige viden er en forudsætning for den fortsatte uddannelse og for elevernes alsidige personlige udvikling. Den er også forudsætningen for, at eleverne kan lære at forstå sammenhænge. Hvert enkelt fag har sin kerne, som er væsentlig for, at eleven kan tilegne sig det pågældende fagområde. Imidlertid må de enkelte fag ikke opleves stykkevis og delt. Tilsammen danner de en helhed af vidensformidling, som kan bruges i nye sammenhænge.


  Gideonskolen er en skole, som vokser med eleven.

  Vi ønsker, at eleverne får:

 • en solid, grundlæggende uddannelse
 • en alsidig personlig udvikling, som eleverne kan udnytte i deres fremtidige tilværelse
 • et studieforløb, som diagnosticeres individuelt, så det kan møde barnets specifikke behov og indlæringsmuligheder
 • et undervisningsprogram, som omfatter karakteropbygning ud fra Bibelens principper
 • en undervisning, som integrerer avanceret computerteknologi for at sikre bedst mulig forberedelse til dagens og fremtidens teknologisamfund
 • adgang til interaktiv videoteknologi
 • et computeropbygget diagnostiserende læseprogram til engelsk
 • en oplæring i fælles værdier og normer, som ruster eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
 • et grundlag for selv at vurdere informationer og søge ny viden
 • en oplæring i dansk kultur
 • de bedste muligheder for at udvikle sig personligt og fagligt


 •