NYHEDSBREV

Nr. 23 - 17. august 2018


Første skoledag

Så er vi kommet godt i gang med det 22. skoleår på Gideonskolen. Vi havde en rigtig god start mandag, den 13, august 2018. Det var en stor fornøjelse at se elever og forældre tilbage på Gideonskolen. I den forbindelse skal der også lyde et hjerteligt velkommen til alle vores nye elever og deres forældre. Det var opmuntrende at se vores nye børnehaveklasse og den forventningsglæde, de står med til alt det nye, de skal til at forholde sig til. En ny og spændende epoke i deres liv er netop begyndt, og vi glæder os over, at vi kan være med til at hjælpe dem i en god retning. Det var også dejligt at hilse på de nye elever til de øvrige klasser. Gideonskolen har lige nu 177 elever, hvilket svarer nogenlunde til situationen på samme tid sidste år. 

Efter et festligt arrangement i skolens festsal gik eleverne til de forskellige lokaler og blev introduceret til det nye skoleår. Forældre fik derefter mulighed for at drikke kaffe og tale sammen i skolens spisesal. Under dette arrangement blev forældrene orienteret om forskellige punkter fra skolens startpakke, herunder diverse tilskud og vigtigheden af at få underskrevet samtykkeerklæringer. Desuden fik forældrene fra den nye børnehaveklasse en introduktion til postkassemappen, madforhold og andet, der har betydning for elevernes trivsel og positive start på Gideonskolen. Skolens sundhedsplejerske, Helle Laugesen, gav også en god introduktion til de sundhedsfaglige konsultationer, hun giver eleverne på Gideonskolen om tirsdagen. Dagen sluttede ca. kl. 11 på skolens legeplads, hvor der blev uddelt isvafler til alle eleverne. 

Første uge

Den første uge i det nye skoleår er forløbet rigtig godt. Eleverne arbejder flittigt og målrettet. Lærecentrene summer af liv, og eleverne virker glade for at være tilbage i de vante omgivelser. De er med andre ord ved at komme i det rette ”gear”. Børnehaveklassens eleverne ser ud til at trives godt med de øvrige elever, og de er stille og roligt ved at få en god fornemmelse for hverdagens rytmer på Gideonskolen. 

Ny medarbejder

Vi vil gerne sige hjerteligt velkommen til Ethel-Maria Lung. Ethel skal være tysklærer for 5. - 8. klasse. Ethel kommer fra en tidligere stilling fra folkeskolen, men har i det forgange år besøgt Gideonskolen flere gange og fik i den forbindelse lyst til at søge nye udfordringer hos Gideonskolen. Vi byder Ethel hjerteligt velkommen. 

Computere

Elever fra 5.-9. klasse skal selv medbringe en computer til skolen. Men for at få lov til at benytte computeren på skolen forventes følgende: At computeren

1) KUN bruges til aftalte opgaver og med aftalte funktioner

2) KUN bruges til søgning af information, som er skolerelevant

3) IKKE bruges til intern kommunikation

4) IKKE er koblet til sociale medier (Facebook, Twitter, Messenger, musiktjenester mv.)

5) IKKE bruges til spil

6) i øvrigt bruges med respekt for skolens standarder.

Se vigtig information inde på skolens hjemmeside under menupunktet: “Elevsider” - klik på: Bring Your Own Device, specielt inden en ny maskine tages i brug!


Se flere billeder fra ugen, tryk HER