NYHEDSBREV

Nr. 17 - 25. maj 2018 

Introdag for BH-klassen

I dag fredag, den 25. maj 2018, afholder vi et Introduktionsmøde med den kommende børnehaveklasse og deres forældre. Det bliver en eftermiddag med fokus på vores forventninger til det kommende skoleår. Det bliver dejligt at kunne byde de nye elever og deres forældre hjertelig velkommen på Gideonskolen. 

Årsmøde

Vi kan nu se tilbage på et vellykket årsmøde. Det blev afholdt den 22. maj 2018 kl. 19:00. Her blev tilsynsrapporten for 2017 præsenteret af skolens tilsynsførende, den tidligere skoleleder på Brøndby Strand Skole, Palle Kristensen. Skolen fik en meget tilfredsstillende udmelding på tilsynet. Man kan læse mere på skolens hjemmeside under menupunktet: Lovkrav: 4. Resultater af aktuelle evalueringer af kvaliteten af den udbudte undervisning. Samme sted kan man læse samtlige tilsynserklæringer og årsberetninger siden år 2001.

Årsberetningen fra ledelsen blev fremlagt af skolens leder med fokus på skolens formål og ikke mindst de testresultater der dokumenterer skolens generelt gode resultater ved afgangsprøverne. Gideonskolen har høje ambitioner for eleverne og et stærkt ønske om, at hver elev må lykkes så godt som det overhovedet er muligt. Alt dette ønsker vi at gøre i en tryg atmosfære. Der var også fokus på de forandringer der er sket på skolen i 2017 og lidt om forventningerne til fremtiden. 

Skolens årsregnskab blev præsenteret af revisor Søren Jensen. Han gav de forsamlede en god gennemgang af regnskabet og svarede efterfølgende på spørgsmål. Skolen fik ros for det udførte arbejde og for forvaltningen af økonomien. Regnskabet viste et pænt overskud.

I forbindelse med årsmødet var der valg til bestyrelsen. Bestyrelsen har tre medlemmer der er valgt af bestyrelsen selv. Derudover er to medlemmer valgt blandt forældrene. Michael Lynge Hansen var på valg og blev genvalgt blandt forældrene. Desuden skulle der vælges en suppleant blandt forældrene. Dinh Cong Doanh Ngo blev foreslået og valgt ind som ny suppleant. Bestyrelsens sammensætning ser nu således ud: Formand: Victor Hørup, næstformand: Sigurd Sonne Pedersen, bestyrelsesmedlemmer: Samuella Wuo-Mettle, Miriam Meister og Michael Lynge Hansen samt suppleant: Dinh Cong Doanh Ngo. 

Omfotografering

Onsdag, den 30. maj 2018, er der omfotografering af de elever der ikke blev fotograferet i forbindelse med de årlige skolefotos. Det er forældrenes ansvar at give fotografen besked, hvis man ønsker søskendefoto taget på denne dag. 

Folkeskolens afsluttende prøver

Mundtlige prøver:
Dansk: torsdag og fredag, den 7. - 8. juni 2018
Naturfag: fredag, den 15. juni 2018
Engelsk: onsdag, den 20. juni 2018
Samfundsfag: mandag, den 25. juni 2018 

Vigtige datoer

GRUNDLOVSDAG
Tirsdag, den 5. juni 2018.

AFSLUTNINGSFEST
Torsdag, den 28. juni 2018 kl. 15:30.

SIDSTE SKOLEDAG
Fredag, den 29. juni 2018.
NB! Der er ingen SFO denne dag, da skolens lærere tager på udflugt sammen!

SOMMERFERIE
Lørdag, den 30. juni 2018.

Se flere billeder fra ugen, tryk HER