NYHEDSBREV

Nr. 16 - 18. maj 2018 

Toms

Torsdag, den 17. maj 2018 besøgte eleverne i 5. klasse Toms Chokoladefabrik. Eleverne havde forinden besøget fået viden om virksomhedsstrukturen og baggrundsstofferne for produktionen. Eleverne fik ved besøget mulighed for at se og opleve, hvordan chokoladefabrikken fungerer i praksis. Flere af klassens forældre var behjælpelige med at køre eleverne ud til besøget i deres privatbiler. Det blev til et rigtig godt besøgt og lidt til den søde tand. 

Prøve i Biologi

Mandag, den 14. maj 2018 var eleverne i 9. klasse til afgangsprøve i biologi. Det var en digital selvrettende prøve. Vi håber at eleverne fik svaret godt på alle spørgsmål. Vi forventer, at vide mere om resultaterne i slutningen af maj og begyndelsen af juni. Eleverne er nu færdige med alle de skriftlige prøver og nu gælder det de mundtlige prøver. 

Afgangsprøver

Eleverne i 9. klasse er nu i fuld gang med forberedelserne til de afsluttende mundtlige prøver. Der udarbejdes et særligt skema fra uge til uge, der har fokus på de afsluttende fag som eleverne skal forberede sig til. Eleverne skal op i følgende fag:

Dansk: torsdag og fredag, den 7. - 8. juni 2018
Naturfag: fredag, den 15. juni 2018
Engelsk: onsdag, den 20. juni 2018
Samfundsfag: mandag, den 25. juni 2018 

Årsmøde

Tirsdag, den 15. maj 2018, blev der sendt invitationer hjem til forældrene vedrørende det kommende årsmøde. Årsmødet afholdes tirsdag, den 22. maj kl. 19:00, på Gideonskolen. Her vil skolens regnskab blive præsenteret af revisor Søren Jensen, og skolens tilsynsførende Palle Kristensen vil præsentere tilsynsrapporten for år 2017. Desuden vil skolens ledelsesberetning for det 20. skoleår blive fremlagt. Vi glæder os til at se jer alle til årsmødet. Husk at tilmelde jer, hvis det ikke allerede er gjort. På hjertelig gensyn. 

Musik på Tværs

Fredag, den 4. maj 2018, var 5. og 6. klasse til koncert med Sjællands Symfoniorkester. Det var som et led i vores program: “Musik på Tværs”, som vi hvert år tilrettelægger i samarbejde med Sjællands Symfoniorkester. Eleverne havde forberedt sig ved at høre musiksatserne igennem. Carl Quist-Møller illustrerede og lavede en fortolkning af skabelsesberetningen. Denne fortælling var dog meget anderledes end den eleverne normalt selv kan læse i Bibelen. Men ikke desto mindre fik eleverne en god musikalsk oplevelse i Konservatoriets Koncertsal på Rosenørns Allé. 

Vigtige datoer:

PINSEFERIE
Lørdag, den 19. maj, til mandag, den 21. maj 2018.

ÅRSMØDE
Tirsdag, den 22. maj, kl. 19:00.

GRUNDLOVSDAG
Tirsdag, den 5. juni 2018.

SIDSTE SKOLEDAG
Fredag, den 29. juni 2018.

SOMMERFERIE
Lørdag, den 30. juni 2018.


 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER