NYHEDSBREV

Nr. 15 - 04. maj 2018 

Bestyrelsesmøde

Tirsdag, den 1. maj 2018, havde vi bestyrelsesmøde på Gideonskolen. Vores revisor Søren Jensen fra Deloitte gennemgik skolens årsregnskab for år 2017 for bestyrelsen. Efter en god gennemgang underskrev bestyrelsen regnskabet og en række andre lovkravsdokumenter. Revisor Søren Jensen kommer til skolens årsmøde den 22. maj 2018 for at præsentere regnskabet for skolens forældre og medarbejdere. 

Skovtur til Køge Ås

Mandag, den 30. april 2018 og onsdag, den 2. maj 2018, var henholdsvis 8. klasse og 7. klasse på skovtur til Køge Ås. Turen var arrangeret af deres lærer Tove Larsen. Her så eleverne på forskellige forårsvækster og fik en større indsigt om livet i skoven samt skovbrug. Desuden var det en anledning til at repetere deres viden om landskabsdannelse, idet åsen er en af de landskaber, der blev skabt i istiden. På vejen så de Grundtvigs grav. Turen var relevant for geografi, kristendom, historie og biologi! 

Afgangsprøver

Onsdag, den 2. maj 2018 var eleverne i 9. klasse til deres første skriftlige afgangsprøve. Det var i faget dansk, hvor de skulle udarbejde en skriftlig fremstilling. Torsdag var det matematik og fredag gjaldt dansk retskrivning og læsning. Nogle af prøverne har været selvrettende og andre er blevet fremsendt til beskikkede censorer. Vi håber selvfølgelig at eleverne bliver tilfredse med deres resultater. Den næste prøve er i biologi den 14. maj 2018. Derefter gælder det de mundtlige prøver i juni måned. 

Boldbanen

Skolens boldbane bliver flittigt brugt. Her for nylig var det igen tid til at lægge et nyt tæppe på. Charlie Hald og Jens Hansen, der i øvrigt er gift med lærer Ulla Hansen, sørgede for at der blev lagt et nyt tæppe på banen onsdag den 18. april 2018. Det nye tæppe er sort og vi glæder os over at banen igen ser pæn ud. 

Årsmøde

Tirsdag, den 22. maj 2018, kl. 19:00 holder vi årsmøde på Gideonskolen. Her vil skolens regnskab blive præsenteret af revisor Søren Jensen, og skolens tilsynsførende Palle Kristensen vil præsentere tilsynsrapporten for år 2017. Desuden vil skolens ledelsesberetning for det 20. skoleår blive fremlagt. 

Vigtige datoer:

SKRIFTLIGE PRØVER:
Fredag, den 4. maj 2018, kl. 09:00 - 10:00: Dansk, retskrivning.
Fredag, den 4. maj 2018, kl. 10:00 - 10:30: Dansk, læsning.
Torsdag, den 14. maj 2018 kl. 09:00 - 09:30: Biologi.

KRISTI HIMMELFART
Torsdag, den 10. maj, til søndag, den 13. maj 2018.

PINSEFERIE
Lørdag, den 19. maj, til mandag, den 21. maj 2018.

ÅRSMØDE
Tirsdag, den 22. maj, kl. 19:00.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER