NYHEDSBREV

Nr. 01 - 12. januar 2018 

Ny start

Vi er nu kommet godt ind i det nye år og vil i den forbindelse ønske alle vores elever, forældre og venner af Gideonskolen et fantastisk nyt år. Det er vort ønske, at dette år må blive et helt særligt år. Det er vigtigt at holde fast i sine drømme og arbejde hen imod opfyldelsen. Det kræver som regel vedholdenhed og udholdenhed at opnå det, man gerne vil. 

Her på skolen har vi ved de første andagter haft fokus på det at blive dygtige inden for forskellige felter. Skolen giver eleverne gode muligheder for at være målrettede og omhyggelige med alt det, de arbejder med. Når man udvikler denne målrettede evne i en tidlig alder, kan det hjælpe en resten af livet, ikke mindst når man finder et felt, man er passioneret for. Det er vort ønske, at eleverne opdager, at de alle har et kæmpe potentiale for at blive meget dygtige inden for forskellige fagområder. Vi glæder os til at se den fortsatte positive udvikling i det enkelte barn. 

Glemmetøj

Glemmetøj bliver lagt frem tirsdag, den 16. januar, fra kl. 13:00 til onsdag, den 17. januar kl. 17, i spisesalen. Kom gerne forbi, og se, om dit barn har glemt noget tøj. 

Uddannelsesmøde

Tirsdag, den 9. januar, blev der afholdt uddannelsesmøde for skolens 8. - 9. klasse og deres forældre. Det var skolens UU-vejleder Jakob Hammer-Helmich, der fortalte om de mange forskellige uddannelsesmuligheder, der er, efter at man har afsluttet sin 9. klasse på Gideonskolen. Der var fokus på både erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser samt på de nye krav, der stilles for at blive optaget på de pågældende uddannelser. Programmet blev afsluttet med en Kahoot, som er en lille elektronisk test, hvor eleverne brugte deres telefoner til at svare på spørgsmål om eftermiddagens indhold. Det gav en hyggelig stemning, og man fik samtidig et godt indtryk af elevernes forståelse for uddannelsesmulighederne. Vi vil fortsat hjælpe eleverne med at få et godt indblik i de forskellige uddannelsesmuligheder, der ligger forude. 

Kloak-lab

Torsdag, den 11. januar, besøgte 8. klasse Kloak-lab i Avedøre. Det var et virksomhedsbesøg på et af Danmarks største rensningsanlæg. Her fik eleverne igennem dialog, sanser og øvelser indblik i renseprocesser, miljø og forbrugsvaner. Eleverne har forud for besøget haft fokus på vandmiljø i deres geografi- og biologitimer. 

Besøg i Folketinget

Tirsdag, den 16. januar, skal 8. klasse besøge Folketinget. Eleverne får en omvisning og skal se nogle af de ting, vi har hørt om i undervisningen, bl.a. Grundloven, Landstingssalen og Folketingssalen. Derefter skal eleverne selv lege folketingsmedlemmer. Vi ser frem til et spændende og indholdsrigt program. 

Vigtige datoer:

TERMINSPRØVER
Mandag, den 15. januar, til fredag, den 19. januar 2018. (Vedrører elever i 9. kl.)

VINTERFERIE
Lørdag, den 17, til søndag, den 25. februar 2018 (Uge 8).


Se flere billeder fra ugen, tryk HER