NYHEDSBREV

Nr. 24 - 01. september 2017 

Uddannelsesdag med 8. klasse

Mandag, den 28. august 2017, var 8. klasse til introdag på erhvervsskolen SOCU C i Brøndby. Eleverne fik et godt indblik i, hvilke muligheder der er, hvis man vælger EUD uddannelse. Eleverne var delt op i hold, der konkurrerede på viden vedrørende EUD uddannelser. Der er over 100 erhvervsuddannelser og dermed mange muligheder, som eleverne kan overveje at benytte sig af frem for at tage en traditionel gymnasialuddannelse. Flere af eleverne udtrykte efterfølgende begejstring for besøget, og vi fik også indtryk af, at arrangørerne var glade for at møde Gideonskolens elever. 

Vejprojektet

Tirsdag, den 29. august 2017 gik brolæggeren i gang med at lave den nye indkørsel til den fremtidige parkeringsplads og ”Kys og farvel” området. Det betyder, at der er en del mere trafik på parkeringspladsen i denne periode. Vi ser med forventning frem til, at det nye område i nærmeste fremtid kan tages i brug og dermed lette på de trafikale udfordringer. 

Forældremøde

Tirsdag, den 5. september 2017, har vi forældremøde på Gideonskolen. Der er sendt invitationer hjem til alle forældrene. Aftenen er et orienteringsmøde om forudsætninger og forventninger til det nye skoleår, både praktisk og undervisningsmæssigt. Der er også afsat tid, så forældre kan mødes med barnets kontaktlærer. Desuden vil der være tid til friere samvær omkring kaffen. Måske har nogle af vore forældre mulighed for at bage lidt til anledningen. Det vil vi være meget taknemmelige for. 

Bestyrelsens sammensætning

Tirsdag, den 29. august 2017, var der bestyrelsesmøde på Gideonskolen. Den nye bestyrelse er nu sammensat på følgende måde. Ny formand er Victor Hørup, ny næstformand er Sigurd Sonne Pedersen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Samuella Mettle, Miriam Meister og Michael Lynge Hansen. Da Martin Sonne er udtrådt af bestyrelsen, har vi indkaldt den forældrevalgte suppleant Michael Lynge Hansen. Vi vil gerne benytte anledningen til at sige en stor tak til Martin Sonne, som har været med i bestyrelsen igennem mange år. Martin har bakket trofast op om skolens indsatser igennem årene og har ofte bidraget med en god portion humor under bestyrelsesmøderne. Vi byder Miriam Meister og Michael Lynge Hansen hjerteligt velkommen i bestyrelsen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER