NYHEDSBREV

Nr. 22 - 18. august 2017 

Velkommen i skole

Mandag, den 14. august, gik vi i gang med det 21. skoleår på Gideonskolen. Elever og forældre fyldte vores festsal til randen. Der blev sunget godt med på sangene. Der blev delt et budskab om Guds store kærlighed til os mennesker, og hvor vigtigt det er, at vi drømmer gode drømme og tænker positive tanker. Det vil have en afsmittende positiv effekt på os selv og vores medmennesker. Undervejs blev de nye elever præsenteret. Skolen har på nuværende tidspunkt modtaget 25 nye elever. De blev alle budt hjertelig velkommen på Gideonskolen. 

Efter arrangementet i festsalen gik eleverne ud i deres lærecentre og blev introduceret til det nye skoleår. Det var dejligt at se dem alle igen. Forældre og bedsteforældre fik efterfølgende kaffe i skolens spisesal og praktisk information med særlig fokus på den nye børnehaveklasse. Dagen sluttede af for eleverne med, at de fik isvafler ved skolens legeplads. Vi ser tilbage på en glædelig skolestart. 

Nye lokaler og pavillon

I løbet af sommerferien er der sket meget på Gideonskolen. Vores 9. klasse har i dette skoleår 16 elever. Det er mere end dobbelt så mange som sidste år. Vi har derfor fjernet væggen imellem grupperum 3 og 4, således at der blev god plads til den nye 9. klasse. Desuden er der blevet opsat en pavillon med to grupperum. Det er to dejlige lokaler, udstyret på samme måde som de øvrige grupperum på skolen. Eleverne har taget meget godt imod de nye lokaler. 

Pavillonen tager en del af pladsen på parkeringspladsen. Det betyder dog ikke så meget, da skolen den 1. august 2017 købte en del af vejarealet ved Strandesplanaden af Vallensbæk Kommune. Dette areal skal fremover bruges til parkering og som et ”Kiss and Goodbye”- område. Her vil man i nærmeste fremtid kunne sætte eleverne af. Selve arbejdet med brolægningen skulle gerne gå i gang i slutningen af august måned. 

Af- og påstigning:

Vi henstiller til, at forældrene benytter sig af den ”gamle” parkeringsplads, indtil brolægningsarbejdet er færdiggjort. Man skal altså køre ind på skolens gårdsplads, når man afleverer sine børn. Området langs med Strandesplanaden må indtil videre kun benyttes af skolens personale. 

Fripladstilskud 2017 - 2018

Der er afsat et beløb på finansloven til fordeling af tilskud til familier på privatskoler. Dette kan man læse mere om i vores startpakke, der indeholder: Oplysninger om skoleåret 2017-18, samt: Ansøgning om fripladstilskud 2017-18. Vi gør opmærksom på, at indsendelsen af ansøgningsskemaet til fripladstilskud skal være skolen i hænde senest mandag, den 4. september 2017.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER