NYHEDSBREV

Nr. 18 - 02. juni 2017 

SFO i sommerferien

Hvis jeres barn skal benytte skolens SFO i ugen før sommerferien og/eller i ugen op til sommerferiens afslutning bedes I venligst kontakte Ingelise Johansen. SFO’en er åben fra kl. 07:00 til 16:30 (fredag dog kun til kl. 16:00). Der sendes brev hjem om dette snarest muligt, så man kan melde sig. Det er vigtigt, at man kun skriver sig op, hvis det er nødvendigt. 

Frilandsmuseet

Onsdag, den 31. maj 2017, besøgte 5. klasse Frilandsmuseet. Her fik de en spændende indføring i de levevilkår, der var for ca. 250 år siden på eksempelvis en gård. Her var det ikke ualmindeligt, at man som familie sov 4 - 5 personer i en seng. Eleverne fik også syn for levevilkårene ved at besøge Museets huse og gårde og kom på den måde tættere på fortidens mennesker. Eleverne deltog desuden i et undervisningsforløb under besøget og fik rig anledning til at blive klogere på en del af Danmarkshistorien. 

Årsmøde – Et godt år

Tirsdag, den 23. maj 2017, havde vi årsmøde på Gideonskolen. Her blev skolens regnskab for 2016 fremlagt af skolens revisor Søren Jensen, og skolen fik stor ros for det udførte arbejde. Overskuddet var flot og er dermed med til at sikre tryghed i forhold til skolens virke. Tilsynsførende Palle Kristensen fremlagde tilsynsrapporten vedrørende skoleåret 2016/17. I konklusionen står det blandet andet: ”Det faglige niveau på Gideonskolen er højt og er klart på fuld højde med, hvad der overordnet set forventes og præsteres af eleverne i folkeskolen”. Der lægges også vægt på skolens engagement. Om dette skrives der: ”Lærere og ledelse på Gideonskolen lægger et stort engagement i det daglige arbejde. Et engagement, der sammen med selve undervisningsmetoden, undervisningens øvrige tilrettelæggelse samt det faglige niveau sikrer en fin progression i skoleforløbet og stort set altid resulterer i flotte afgangsresultater og karakterer”. Klik HER for at læse tilsynsrapporten. 

Skolens årsberetning blev præsenteret af skolens leder. Her var der fokus på skolens faglige mål og de personlige mål, vi har for at hvert barn skal lykkes på Gideonskolen. Skolens souschef Else Lange fremlagde testresultaterne for de årlige stave- og læseprøver. Disse giver os en klar indikation af, hvilket niveau den enkelte elev ligger på. Testresultaterne giver efterfølgende faglærerne mulighed for at hjælpe eleverne til at komme videre. Skolens afgangsresultater blev også fremlagt med grafer. Det gav de forsamlede en god fornemmelse for elevernes fine standard ved Folkeskolens afgangsprøver i 2016. Klik HER for at læse årsberetningen. 

Under mødet blev Miriam Meister valgt ind i bestyrelsen, og Michael Lynge blev valg som suppleant. Lene Hammer-Helmich er efter eget ønske gået ud af bestyrelsen. Vi takkede Lene for indsatsen og de gode inputs, hun har bidraget med i bestyrelsen. Aftenen sluttede af med dejlige samtaler i skolens spisesal. Tak til alle, der mødte op og satte kulør på arrangementet.


 

Vigtige datoer:

PINSEFERIE
Lørdag, den 3. juni, til mandag, den 5. juni (Grundlovsdag) 2017.

AFSLUTNINGSFEST
Torsdag, den 22. juni 2017.

SIDSTE SKOLEDAG
Fredag, den 23. juni 2017, afslutter vi kl. 11:00. NB! Der er ingen SFO denne dag, da skolens lærere tager på udflugt sammen!

SOMMERFERIE
Lørdag, den 24. juni 2017.

SKOLESTART
Mandag, den 14. august 2017.

FOLKESKOLENS AFSLUTTENDE PRØVER - MUNDTLIGE PRØVER:
Tirsdag,  den
  6. juni 2017, kl. 08:00: Engelsk
Tirsdag,  den 13. juni 2017, kl. 08:00: Samfundsfag
Mandag, den 19. juni 2017, kl. 08:00: Naturfag
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER