NYHEDSBREV

Nr. 07 - 17. februar 2017
 

Personalia

Onsdag, den 15. februar, tog eleverne og medarbejderne afsked med Benedikte Back i forbindelse med vores Gudstjeneste. Det var et bevægende øjeblik, hvor der blev givet knus, kram og tak. Benedikte har været medarbejder på Gideonskolen igennem de sidste 15 år og har ydet en dygtig indsats både som lærer og som regnskabsfører. Hun har desuden været ansvarlig for opførelse af forskellige teaterstykker med eleverne i 3. og 4. klasse. Det har altid vakt stor begejstring, og det har været med til at udvikle vores elever endnu mere. Benedikte skal begynde i en ny stilling som forretningsfører på Andreasskolen i Holbæk. Vi ønsker Benedikte alt godt med de nye udfordringer og takker for et godt samarbejde. 

Forældrekonsultationer

Onsdag, den 8. marts og torsdag, den 9. marts 2017 afholder vi igen forældrekonsultationer på Gideonskolen. Der er afsat 20 minutter til hver elev. Undervisningsrapporterne, der skal bruges i forbindelse med samtalerne, sendes med hjem senest mandag, den 6. marts 2017. Det giver forældrene en god mulighed for at få gennemlæst rapporten, så man kan se, hvordan ens barn har udviklet sig i forhold til det faglige, det karakterdannende og det sociale. Invitationen til forældrekonsultationen sendes med eleverne hjem snarest, så forældrene kan ønske tid til konsultationen. 

Uddannelsesansøgninger

Tirsdag, den 28. februar 2017, er sidste udkald til fremsendelse af ansøgninger vedrørende ungdomsuddannelser. Det er forældrenes ansvar digitalt at signere ansøgningen. Derefter sendes denne automatisk til det uddannelsessted, der er højst prioriteret. Eleverne i 9. klasse er blevet vejledt af Ulla Hansen i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. Vi anbefaler, at man får ansøgningen signeret i god tid. 

Vinterferie

Vi ønsker alle elever og forældre en god vinterferie. Vi håber det må blive en god tid med mulighed for at nyde fællesskabet i familierne. Vi gør opmærksom på, at skolens SFO er lukket i vinterferien. 

Privilegieture

Ved Bonusbutikken i fredags, den 10. februar 2017, har nogle elever købt ture til McDonald's og andre steder. Nogle af disse ture er gennemført i denne uge. Efter vinterferien vil de sidste af disse ture blive gennemført. Det er altid en fest, når sådanne ekstraordinære ting foregår. Vi glæder os over at kunne belønne vore elever for en god indsats. 

Vigtige datoer:

VINTERFERIE
Lørdag, den 18. februar til søndag, den 26. februar 2017 (Uge 8)

FORÆLDREKONSULTATIONER
Onsdag den 8. og torsdag den 9. marts 2017

20 ÅRS JUBILÆUM
Lørdag den 1. april 2017. Dagen skal betragtes som en skoledag, og elevernes deltagelse er derfor obligatorisk.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER