NYHEDSBREV

Nr. 06 - 10. februar 2017 

Personalia

Stephanie Vestergaard er ny medarbejder på Gideonskolen. Hun skal resten af året undervise 3. og 4. klasse i dansk. Desuden er hun tilknyttet vores juniorlærecenter. Stephanie har for nyligt afleveret sin bachelor og skal snart forsvare denne. Vi byder Stephanie hjerteligt velkommen på Gideonskolen. 

Midtvejsmøde

Onsdag, den 8. februar, afholdte vi årets Midtvejsmøde på Gideonskolen. Der var et godt fremmøde af forældre, der blev orienteret om skolens tilstand og nogle af de mange højdepunkter, der er løbet af stablen i det seneste års tid på skolen. Forældrene blev også orienteret om det nye vejprojekt, hvor vi som skole er i forhandlinger med Kommunen om indkøb af vejareal på ca. 1.220 m2. Dette kan benyttes til parkeringsplads og på- og afsætning af børn, der skal i skole. Desuden blev forældrene oplyst om de tanker, der er gjort indtil videre vedrørende udbygning af skolen. 

Der blev også orienteret om skolens karaktergennemsnit med særligt fokus på gennemsnittet for sidste år afgangsklasses gennemsnit. Det ligger en pænt stykke over landsgennemsnittet. Desuden blev forældrene orienteret om skolens økonomiske tilstand, som er god, og om medarbejdersituationen i øvrigt. Generelt kan man konkludere, at eleverne trives og har det godt på Gideonskolen. 

Inspiration ved kirkeorgelet

Mandag, den 6. februar, besøgte skolens 6. klasse Brøndby Strand Kirke. Her fik eleverne en lille gennemgang af orglets historie af organist Katrine Immerkjær Kristiansen. Nogle af eleverne fik også anledning til spille på orglet for deres kammerater. Det blev en hyggelig og inspirerende formiddagsstund. Måske har det givet nogle af eleverne lyst til at udforske dette instrument nærmere. 

Bonusbutik

Fredag, den 10. februar, var det igen tid til bonusbutik. Det vækkede som altid stor glæde og begejstring. Her kan eleverne bruge deres optjente point til at købe skoleredskaber, legetøj eller ture. Det er godt at kunne opmuntre eleverne med disse tilbagevende tiltag, der fungerer som et belønningssystem for den gode indsats, de yder i hverdagen. 

Vigtige datoer:

FORÆLDREKONSULTATIONER
Onsdag den 8. og torsdag den 9. marts 2017

20 ÅRS JUBILÆUM
Lørdag den 1. april 2017. Dagen skal betragtes som en skoledag, og elevernes deltagelse er derfor obligatorisk.

AFSLUTNINGSFEST
Torsdag, den 22. juni 2017

SOMMERFERIE
Lørdag, den 24. juni 2017

SKOLESTART
Mandag, den 14. august 2017

Se flere billeder fra ugen, tryk HER