NYHEDSBREV

Nr. 05 - 03. februar 2017 

2 guldmedaljer

Fredag, den 27. januar spillede vores elever fra 4. - 9. klasse kamp i Ravnsborghallen i Køge. De spillede fantastisk godt, og deres gode forberedelse op til kampene gav nogle meget flotte resultater. Det blev således til to guldmedaljer. Det var henholdsvis hold 5 fra 8. - 9. klasse og hold 3 fra 6. - 7. klasse, der fik guld. Vi er selvfølgelig stolte over det gode resultat og ønsker hermed vores elever hjertelig tillykke med de flotte medaljer. Desuden kan vi sige, at flere af vores elever udviste en god indstilling og spillede fair, hvilket vi anser for en megen vigtig del af spillet. Det skal de også have stor ros for! 

Midtvejsmøde

Onsdag, den 8. februar, afholder vi årets Midtvejsmøde på Gideonskolen. Mødet begynder klokken 19:00. Der er sendt invitationer hjem til alle forældre. Hvis man ikke har fået svaret på henvendelsen endnu, bedes man gøre det hurtigst muligt. Har man mulighed for at medbringe en kage, vil det blive værdsat. På hjertelig gensyn.

Efter-fyraftensmøde

Tirsdag, den 31. januar, have vi besøg af omkring 30 muligt kommende forældre til Gideonskolen. Mødet drejede sig om skolens undervisningsform og de kristne værdier, som skolens elever præges af igennem deres grundskoleforløb. Mødet giver eventuelt kommende forældre et godt indblik i, hvad de kan forvente sig af skolen, og hvad der forventes af dem som forældre og ikke mindst deres børn. Det er en vigtig proces, således at alle parter kan bliver klogere på, om Gideonskolen er den bedste løsning for dem. 

Eleverne testes

Else Lange er i fuld gang med at teste eleverne fra 2. - 8. klasse i dansk læsning og stavning med henblik på at få et indblik i elevernes faglige standard på netop dette fundamentale område. Det er vores forventning, at alle er færdigtestet inden vinterferien. Under de kommende forældrekonsultationer i marts måned, vil der være mulighed for at se, hvorledes ens barn klarede testen. 

Ansøgning om uddannelse

9. klasses elever er i fuld gang med at færdiggøre deres ansøgninger om ungdomsuddannelser på optagelse.dk. Fra skolens side har vi indtastet de nødvendige oplysninger vedrørende karakterer og erklæret eleverne egnet til de forskellige ungdomsuddannelser. Desuden har deres lærer, Ulla Hansen, vejledt dem undervejs. Alle elever har også modtaget et vejledningshæfte. Næste skridt er at få signeret ansøgningerne sammen med deres forældre. Alt dette skulle gerne medvirke til, at eleverne får færdiggjort deres skolegang så godt som muligt på Gideonskolen. Denne sidste vigtige slutspurt er sat i gang! 

Vigtige datoer:

MIDTVEJSMØDE
Onsdag, den 8. februar 2017 Kl. 19:00

FORÆLDREKONSULTATIONER
Onsdag, den 8. og torsdag den 9. marts 2017

20 ÅRS JUBILÆUM
Lørdag, den 1. april 2017.
Dagen skal betragtes som en skoledag, og elevernes deltagelse er derfor obligatorisk.

AFSLUTNINGSFEST
Torsdag, den 22. juni 2017

SOMMERFERIE
Lørdag, den 24. juni 2017

SKOLESTART
Mandag, den 14. august 2017
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER