NYHEDSBREV

Nr. 25 - 09. september 2016 

Forældremødet

Tirsdag, den 6. september, var der forældremøde på Gideonskolen. Det var det første forældremøde i det nye skoleår. Der var rigtig mange forældre til stede, og som altid var der en god stemning og imødekommenhed over for skolen. Under mødet blev forældrene præsenteret for de nye medarbejdere, der er tiltrådt efter sommerferien. Det er Tove Larsen og Peter Danø. Derudover har vi sagt velkommen til følgende ungmedarbejdere; Sharmini Anthonypillai, Monique Zea Larsen, Jacinta Chung og Mikkel Brunnstrøm. 

Gideonskolen har pr. 5. september 175 elever. Det er én elev mere end i sidste skoleår. Vi modtager fortsat mange henvendelser fra borgere, der ønsker deres børn ind på Gideonskolen, men skolens arealmæssige størrelse gør det meget vanskeligt at modtage flere elever. Derfor blev vores tanker om fremtiden også præsenteret på mødet, hvor vi som skole håber på, at vi kan få lov til at udvide skolens areal i takt med kommunens planlagte ændringer af Strandesplanaden. 

Under mødet blev forældrene også præsenteret for udviklingen på den sydafrikanske skole, Siyakhula, som vi har hjulpet igennem de sidste tre år. Det betyder, at vi som skole har sikret børn i slumområdet adgang til 1., 2. og 3. klasse. Det er blevet gjort ved, at vi den sidste dag før efterårsferien har løbet for Siyakhula og indsamlet mere end 100.000 kr. hver gang. Ib Johansen præsenterede forældrene for endnu et tiltag. Denne gang handler det om at sikre, at eleverne får adgang til PACE’s. Det har vist sig under besøget at eleverne ikke havde det nødvendige antal, hvilket selvsagt forringer elevernes mulighed for god indlæring. Desuden er der brug for at få de sidste bygningsmæssige ting på plads, således at skolen kan blive registreret og fremstå sundhedsmæssigt forsvarligt. Efter fremlæggelsen af det nye tiltag blev der klappet og der var opbakning til, at vi som skole endnu engang løber for børnene på Siyakhula. 

Løb for Siyakhula

Fredag, den 14. oktober, løber vi for Siyakhula. I den forbindelse kunne det være dejligt, hvis nogle af skolens forældre havde lyst til at løbe med og få andre til at sponsorere sig. For at vise eleverne et godt eksempel løber skolens leder med i år og tager gerne imod sponsorer. Vi ser frem til igen i år, at kunne gøre en forskel for børnene på Siyakhula. 

Musikdage

Onsdag og torsdag, den 14. og 15. september 2016, deltager vores 3. klasse i et stort musik-arrangement på Vallensbæk Musikskole. Her vil de stifte bekendtskab med forskellige instrumenter og deltage i musikalske workshops. Arrangementet er en del af kommunens Musikalske Fødekædestrategi, hvilket er en del af Vestegnens Kulturuge. 

Fat om finanserne

I dag, fredag den 9. september 2016, deltager vores 8. og 9. klasse i et kursus, der går under betegnelsen ”Fat om Finanserne”. Det handler om at eleverne skal blive klogere på de økonomiske begreber. Her vil de lære om budgetlægning og finansiering af indkøb af større ting. Det skulle gerne hjælpe dem til ikke at ende i ”Luksusfælden”, som nogle desværre gør. Vi er sikre på, at det bliver et brugbart kursus.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER