NYHEDSBREV

Nr. 23 - 26. august 2016Sharmini Anthonypillai

Nye medarbejdere

Mandag, den 22. august bød vi to nye ungmedarbejdere velkommen på Gideonskolen. Det er Sharmini Anthonypillai og Monique Zea Larsen. De skal blandt andet være med i skolens SFO og hjælpe til hos de mindre årgange.Monique Zea Larsen

Fripladstilskud 2016/2017

Ansøgningsskemaet til fripladstilskud skal være skolen i hænde senest mandag, den 5. september 2016. Der er afsat et beløb på finansloven til fordeling af tilskud til familier på privatskoler. Dette kan man læse mere om i vores startpakke, som består af: Oplysninger om skoleåret 2016/17, og Ansøgning om Friplads og SFO tilskud for skoleåret 2016/17. 

Forældremøde

Vi ser frem til at mødes med forældrene til skolens første forældremøde i det nye skoleår. Det sker tirsdag, den 6. september 2016, kl. 19:00 - 21. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi glæder os til at se alle forældrene og give jer orientering om det nye skoleår. 

Skolerejse til Berlin

Gideonskolens 9. klasse rejser til Berlin sammen med Ulla Hansen og Kristoffer Riis mandag den 26. til fredag den 30. september 2016. Det bliver en spændende tur med mange udflugter og mulighed for at udfordre sig selv med det tyske sprog. Der vil også være rig anledning til at blive klogere på 2. Verdenskrig og andre kulturelle indtryk. 

Morgensamlinger

På Gideonskolen holder vi hver dag en andagt med eleverne. Dette foregår enten i skolens festsal eller i grupper i skolens øvrige lærecentre og grupperum. Om onsdagen er alle elever samlet i festsalen, hvor vi afholder en gudstjeneste. Der synges og spilles på livet løs og et bibelsk budskab gives af en af skolens medarbejdere. Vi oplever, at disse samlinger er med til skabe et solidt og godt fællesskab på skolen. 

Lejrskole

Det varer ikke længe, før eleverne fra 0. - 8. klasse skal på lejrskole i Kagerup. Det er også i perioden mandag den 26. til fredag den 30. september 2016. Vi ser meget frem til lejren. Den har altid vækket stor glæde hos eleverne, og det er en fantastisk anledning til at være sammen og lære hinanden bedre at kende. 

Betaling

Vi har fra skolens side lige anvist næste måneds skole- og SFO-betaling til Nets. Samtidig er betalingen til årets lejrskole på Hvidekilde i slutningen af september også anvist. 9. klasses Berlintur bliver opkrævet separat.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER