NYHEDSBREV

Nr. 22 - 19. august 2016 

Velkommen i skole

Så gik startskuddet til et nyt skoleår her på Gideonskolen. Det skete den 11. august 2016 med en fyldt sal af forventningsfulde elever der efter en dejlig sommerferie var ladet godt op til en ny tid på Gideonskolen. Det var også rigtig glædeligt at byde alle vores nye elever og deres forældre velkommen.

Et nyt skoleår ligger foran os. Det er som det blev sagt på første skoledag også en ny mulighed for at begynde på en frisk. Vi har visket tavlen ren og ligger det gamle bag os. Nu gælder det om at bruge anledningen til, at blive de bedste vi hver især kan alt imens vi sætter pris på det liv vi er blevet betroet. Vi ønsker hermed alle vores skønne elever et godt skoleår på Gideonskolen. 

Godt med egen computer

Vi lever i en tid hvor store dele af vores viden kommer igennem de digitale kanaler. Derfor opmuntrer vi alle eleverne fra 5. klasse og opefter til at medbringe deres egen computer til og fra skole. Der er sendt breve med hjem med nærmere information om dette. Inden man eventuelt køber en computer er det godt først at læse om kravene på vores website under menupunktet: Elevsider: ”Bring Your Own Device”. Skolens IT-ansvarlige Lars Schultz har i den forløbne uge undervist eleverne om IT-sikkerhed og brugen af antivirus, som vi stiller gratis til rådighed. 

Boldbanen

Torsdag, den 18. august blev vi færdige med at lægge nye tæpper på skolens fodboldbane. Tæpperne er blev leveret af den samme person der i sin tid byggede skolen, Henry Jakobsen og vi har i den forbindelse sparet en del penge. Torsdag morgen klippede vi plastikbåndet til fodboldbanen og eleverne kunne igen spille fodbold. Vi håber at det nye underlag vil vække glæde. 

Mælkelåg

Vi har i adskillige år indsamlet mælkelåg på skolen for at kunne sende dem videre til godgørende formål. Børnene på Gideonskolen har dermed været med til at gøre en betydelig forskel ved at indsamle lågene hver dag efter de har spist frokost. Vi har erfaret at TerraCycle og Arla slutter ”Brug låget” kampagnen den 1. september 2016. Alle de plastiklåg der sendes ind inden 1. september 2016 er stadig en del af kampagnen. Vi melder tilbage når vi ved, hvad der kan gøres fremadrettet. 

Fripladstilskud 2016/2017

Der er afsat et beløb på finansloven til fordeling af tilskud til familier på privatskoler. Dette kan man læse mere om i vores startpakke. Vi gør opmærksom på, at indsendelsen af ansøgningsskemaet til fripladstilskud skal være skolen i hænde senest mandag, den 5. september 2016. Startpakken består af: Oplysninger om skoleåret 2016/17, og Ansøgning om Friplads og SFO tilskud for skoleåret 2016/17. 

Forældremøde

Det første forældremøde for skoleåret afholdes tirsdag, den 6. september 2016, kl. 19:00 - 21. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi glæder os til at se alle forældrene og give jer orientering om det nye skoleår. Tove Larsen

Nye medarbejdere

I år har vi budt velkommen til følgende nye lærere på skolen: Tove Larsen og Peter Danø. Desuden har vi ansat Mikkel Brunnstrøm som ung medarbejder. Vi byder dem alle hjertelig velkommen på Gideonskolen.Peter DanøMikkel Brunnstrøm
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER