NYHEDSBREV

Nr. 21 - 24. juni 2016 

Veloverståede prøver

Mandag, den 20. juni 2016, var 9. klasse til deres sidste prøve på Gideonskolen. Det var også sidste gang at Ib Mogens Johansen førte elever op til prøve i faget fysik. Det gik heldigvis strålende efter en brav indsats - både fra elevernes og lærerens side. Det samlede resultat fra prøverne viser et meget højt niveau hos skolens afgangsklasse. De er nu fint udrustet til at gå videre i deres uddannelsesforløb. Vi ønsker dem alt godt fremover og vi er i forventning til at de fortsat vil klare sig rigtig godt. 

Morgenmad med 9. klasse

Tirsdag den 21. juni 2016 havde skolens 9. klasse arrangeret et festligt morgenarrangement for skolens lærere. Eleverne ankom allerede kl. 06:00 og lavede sammen en god morgenbuffet til skolens lærere. Under arrangementet takkede eleverne for deres tid på skolen og de fik også nogle gode ord med på vejen af skolens ledelse. 

SFO

Fra mandag den 27. juni til fredag den 1. juli er der åbent i SFO’en, hvorefter der er sommerferie. Der er igen åbent i SFO’en fra torsdag, den 4. august til onsdag, den 10. august. Vi gør opmærksom på at der ikke er SFO torsdag den 11. august, som er første skoledag. Tilmelding til SFO for skoleåret 2016/17 skal ske senest tirsdag, den 28. juni 2016. 

Afslutningsfest

Torsdag, den 23. juni 2016, kl. 15:30 var der afslutningsfest på Gideonskolen. Vi ser tilbage på en festlig dag sammen med skolens elever og deres familier. Der blev traditionen tro uddelt diplomer og afgangsbeviser, og mange af vores elever optrådte med dans og musikalske indslag. Vores 9. klasse blev fejret på behørig vis og efter arrangementet i skolens festsal gik vi udenfor hvor der var opstillet hoppeborge og en pølsevogn. Der blev også grillet kød og hygget godt og grundigt på skolens parkeringsplads og grønne arealer. Det blev en vellykket afslutning på skoleåret. 

Tak for et godt år

Vi kan nu se tilbage på endnu et godt skoleår på Gideonskolen. Eleverne lærer fortsat meget og det vil de også fremover. Selvom der er sket et skolelederskift tilbage i januar 2015, er mange ting, som de plejer. Det er med til at skabe tryghed i hverdagen, og det et udtryk for, at vi respekterer det gode arbejde der er gjort igennem mange foregående år – en indsats der har givet eleverne en solid ballast både på det faglige og det personlige område samt sikret eleverne flotte resultater. Det vil vi gerne fortsætte i det kommende skoleår. 

Sommer-rengøring

Mandag, den 27. juni 2016 er der Sommer-rengøring fra kl. 14:00 - 18:00. Vi er taknemmelige for enhver, der har mulighed for at hjælpe os med dette.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER