NYHEDSBREV

Nr. 17 - 27. maj 2016


Askepot

Torsdag, den 2. juni 2016, vil vores 4. klasse fremføre et teaterstykke kaldet ”Askepot” for deres forældre. Fredag vises samme stykke for resten af skolens elever. Vi ser frem til 4. klasses præsentation. 

Årsmøde 2016

Vi havde et godt og vellykket årsmøde onsdag, den 25. maj. En god skare af forældre var mødt frem for at høre skolens ledelsesberetning samt vores revisor Søren Jensens fremlæggelse af skolens årsregnskab for 2015. Regnskabet fik nogle meget positive ord med på vejen og viste et pænt overskud.

Det forgangne år er gået rigtig godt. Skolens nye leder er kommet vel ind i de mange opgaver, og Gideonskolen ledes videre med det samme værdimæssige grundlag som tidligere. Vi holder fast i de mange gode rammer for at sikre eleverne en tryg skolehverdag.

Skolen oplever en stor efterspørgsel om optagelse af elever. Af samme årsag er vi rigtig glade for, at Vallensbæk Kommune nu er i gang med et større vejprojekt, der kan vise sig at muliggøre en mindre udvidelse af Gideonskolen. 

Under årsmødet blev skolens tilsynsrapport fremlagt. Skolens tilsynsførende, Palle Kristensen, havde skrevet en fyldig rapport om det tilsyn, han har ført på Gideonskolen på vegne af forældrekredsen. Det er lovpligtigt at tilse, om Gideonskolen opfylder de krav, der stilles til danske fri- og privatskoler. Rapporten kan læses på skolens hjemmeside, klik her.

Victor Hørup blev genvalgt til bestyrelsen for en ny 2-årig periode. Miriam Meisner blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. Skolens regnskab blev uddelt under årsmødet, så alle de fremmødte kunne følge med under revisor Søren Jensens fremlæggelse. Skulle man ønske at få en kopi af regnskabet, kan man kontakte skolens kontor.

Skolens ledelsesberetning kan også læses på skolens hjemmeside, klik her. Vi ser tilbage på et godt og indholdsrigt årsmøde. Tak til alle, som mødte op og var med til at skabe en hyggelig og positiv stemning. 

Mælkelåg giver håb

Som mange ved, samler vi hver dag elevernes mælkelåg ind. Disse låg sender skolen videre til Terra Cycle. Vi får 5 point pr. Arla låg. I tirsdags donerede 3. klasse 108.000 point til forskellige velgørenhedsformål. Eleverne bestemte selv, hvad pointene skulle bruges til. Der blev bl.a. sendt point til minefri jord på udsatte områder, til fodbolde til gadebørn i Malawi, 20 x varmt måltid mad til hjemløse i Danmark og en masse andet. Det er dejligt, at vi som skole også her kan være med til at gøre en forskel. 

Besøg - Børnehaveklassen

I dag, fredag den 27. maj 2016, har vi en introeftermiddag for skolens kommende børnehaveklasse. Vi ser frem til en god eftermiddag, hvor de kommende elever og forældre kan få dannet sig indtryk af livet på Gideonskolen, inden de begynder den 11. august 2016. Vi ønsker dem alle hjertelig velkommen på Gideonskolen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER