NYHEDSBREV

Nr. 15 - 13. maj 2016 

Farvel til Rune Andersen

Rune Andersen havde sin sidste arbejdsdag på Gideonskolen den 29. april. Fra den 1. maj gik han i gang med en uddannelse inden for Politiet. Det har været hans ønske igennem længere tid at kommer ind der. Her på Gideonskolen har vi været rigtig glade for Runes indsats. Han er selv tidligere elev og var godt i gang med at færdiggøre sin læreuddannelse, da dørene åbnede sig for hans drømmeuddannelse hos Politiet. Vi ønsker Rune alt godt fremover. 

Blyanter og viskelæder

Det er godt at sikre sig, at elevernes skriveredskaber er i orden. Det gør arbejdsprocessen i skolen lidt bedre. Vi har bemærket, at nogle af vores elever sidder med nedslidte blyanter. Det er ikke sundt for håndleddet, og kvaliteten af arbejdet bliver ringe. Vi anbefaler derfor, at man som forældre tjekker elevernes penalhus og hjælper dem, således at skriveredskaberne er i god stand. 

Prøver

I sidste uge og i denne uge har eleverne i 9. klasse været til folkeskolens skriftlige prøver. Det foregik i skolens festsal. Det er vores indtryk, at eleverne har klaret de mange forskellige opgaver dygtigt, selvom vi ikke kender prøveresultaterne endnu. Nogle af prøverne skal rettes af en beskikket censor, og andre skal rettes af en faglærer på Gideonskolen. På nuværende tidspunkt er der kun adgang til de foreløbige rettevejledninger hos Undervisningsministeriet. Senere på måneden får skolen og censorerne adgang til de endelige rettevejledninger. Derfor må eleverne vente tålmodigt med at få resultaterne af deres prøver. 

Færdselskursus

Tirsdag, den 10. maj var vores 5. klasse på færdselskursus i Roskilde hos FDM-Sjællandsringen. Her fik eleverne en fornemmelse af, hvad der sker, når en bil vælter på hovedet, og hvordan det føles at køre på glatbane. En anden vigtig ting, eleverne lærte om, var, hvordan der kan forekomme døde vinkler i en lastbils bakspejl. Vi håber, at disse indtryk har givet eleverne lyst til at være ekstra opmærksomme, når de færdes på landets veje. 

Efter-fyraftensmøde

Tirsdag, den 10. maj 2016 var der efter-fyraftensmøde på Gideonskolen. Mødet blev afholdt for at informere eventuelt kommende forældre om, hvad det indebærer at gå på Gideonskolen. Det er yderst vigtigt for skolen, at forældrene føler sig velorienterede om, hvordan vi som skole vægter de kristne værdier højt i hverdagen. Det blev til et indholdsrigt møde, og det er vores indtryk, at alle gik hjem med nogle brugbare informationer og indtryk. Vores største udfordring er fortsat, at vi har et begrænset antal pladser og derfor må skuffe en del af ansøgerne. 

Førstehjælpskursus

Tirsdag, den 17. maj, vil sundhedsplejerske Helle Laugesen undervise eleverne i 7. klasse i førstehjælp. Det er et vigtigt kursus, der kan være til stor gavn for eleverne og give dem et redskab til at agere klogt i kritiske situationer. 

Årsmøde

Vi minder om, at der er Årsmøde den 25. maj 2016 kl. 19:00 på Gideonskolen. NB! Husk at notere datoen. Tak.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER