NYHEDSBREV

Nr. 14 - 29. april 2016 

En god forårsfest

Vi kan nu se tilbage på en flot forårsfest. Salen var igen i år fyldt til bristepunktet. Elevernes optræden var rigtig flot. Mange timers øvelse gav pote. Dagens budskab blev blandt andet illustreret i en scene hvor englene kom og hjalp nogle mennesker, der befandt sig i mørke. Det blev præsenteret ved, at englene hjalp dem med at tage masken af så de kunne komme ud af ensomheden og se lyset. 

Der blev også talt om, at vi igennem livet kan få ar efter uheldige episoder. Ingen kommer igennem livet, uden at det gør lidt ondt. De naglemærker, som Jesus fik under korsfæstelsen, er et levende bevis på, at han virkelig gennemgik det ultimative offer for os alle. En af Jesu disciple, Thomas, lod sig først overbevise, da han rørte ved naglemærkerne. Vi er alle forskellige, og nogle har brug for flere beviser på Guds kærlighed end andre. Vi ser frem til mange andre arrangementer, hvor elever og forældre kan mødes om noget, der giver glæde, og som har fokus på elevernes videre udvikling. 

Affaldsindsamling

Onsdag, den 20. april, samlede vores 3. og 4. klasse affald ind. Det blev til 43 kg. Der blev blandt andet fundet plastikposer, slik-emballage, dåser, flasker, en lille bordplade samt en enkelt 100-kroneseddel. Det er Danmarks Naturfredningsforening, der står bag den årlige affaldsindsamling. På grund af forårsfesten var det dog ikke muligt at afholde affaldsindsamlingen på samme dag, som de øvrige skoler. Endnu en gang er vores elever blev lidt klogere på vigtigheden af affaldssortering. 

Udtræksfag

Den 25. april fik eleverne i 9. klasse oplysning om, hvilke fag der er blevet udtrukket til afgangsprøverne. De to udtræksfag blev skriftlig engelsk og idræt. Der er nu lagt en tidsplan på skolens hjemmeside med alle prøvetidspunkterne. Her er der også en beskrivelse af, hvorledes man skal forholde sig før og under prøverne, samt hvilke hjælpemidler man må anvende under de forskellige prøver. Eleverne arbejder nu målrettet imod de kommende afgangsprøver. Vi ønsker alle vores 9. klasses elever alt godt med forberedelserne til afgangsprøverne i maj og juni måned. 

Jobtræning

Pernille Nordgren har været i jobtræning i den seneste måneds tid på Gideonskolen. Hun har hjulpet med diverse kontoropgaver og lidt med læsning i juniorlærecenteret. Vi ønsker Pernille alt godt fremover, da hun netop har fået nyt job. 

Bestyrelsen

Den 26. april 2016, blev der afholdt bestyrelsesmøde på Gideonskolen. Her fremlagde revisor Søren Jensen skolens årsregnskab for bestyrelsen. Regnskabet viser et pænt overskud. Det vil blive fremvist på det kommende årsmøde. 

Årsmøde

Vi minder om, at der er årsmøde den 25. maj 2016, kl. 19:00 på Gideonskolen. NB! Husk at notere datoen. Tak.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER