NYHEDSBREV

Nr. 12 - 08. april 2016 

Revision

Torsdag, den 7. april, havde vi besøg af vores revisionsselskab med henblik på at få færdiggjort årsregnskabet, som skal fremlægges ved skolens årsmøde i maj måned. 

Skolefotografering

Vi minder om, at der er skolefotografering onsdag, den 27. april, på Gideonskolen. Eleverne vil modtage mere information om dette senere. 

Forårsfest – NYT LIV og HÅB

Forårsfesten nærmer sig med hastige skridt. Eleverne er i fuld gang med at øve deres danse, digte og andet til dagen. Det bliver en fantastisk eftermiddag, og vi glæder os til at se jer alle og ikke mindst opleve elevernes optræden. Man er meget velkommen til at invitere den nærmeste familie med til arrangementet fredag den 15. april, så de også kan følge børnenes liv og udvikling på Gideonskolen. Arrangementet begynder kl. 15:00 og slutter ca. 16:30. Eleverne har fået udleveret ekstra invitationer, som de kan videregive til deres nærmeste familiemedlemmer. I er alle varmt velkomne! På gensyn den 15. april 2016, kl. 15:00 

INFO-SKÆRM

Hver dag kan vores elever og forældre se info-skærmen i gangen ved BH-klassen. Her kan de kort blive orienteret om, hvilken dag det er, vejudsigten, eleverne der har fødselsdag, og anden opbyggelig information. Det vækker som regel fin opmærksomhed, når der også er billeder af eleverne. Det giver liv, når der er lidt, man kan se på og tænke over. 

BH-klassen

Næste års BH-klasse bliver på 20 elever. Alle de kommende elever har besøgt skolen og har været igennem et forløb med vores BH-klasselærer for at sikre, at barnet er parat til den næste udfordring i deres liv. Det er en vigtig proces, som vi er igennem med alle kommende børnehaveklasseelever. I slutningen af maj måned afholder vi en lille introeftermiddag, hvor forældre og børn til den kommende BH-klasse bliver orienteret om forventningerne til det kommende skoleår. 

Slutspurt

Vi er kommet godt ind i april, og vejret er ved at blive lidt mildere. Inden vi får set os om, så er det maj måned, hvor eleverne i 9. klasse skal til de skriftlige afgangsprøver også kaldet FP9. Den 25. april oplyser vi eleverne om, hvilke fag der er blevet udtrukket til de mundtlige afgangsprøver i juni måned. Generelt oplever vi, at 9. klasses elever er meget motiverede og målrettede. Det er vi selvfølgelig glade for på deres vegne.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER