NYHEDSBREV

Nr. 11 - 01. april 2016 

Påsken er blevet fejret

Vi kan nu se tilbage på den vigtigste højtid i kristendommen – Påsken. Beretningen er dramatisk. Jesus kommer ridende på et æsel ind i Jerusalem. Det er Palmesøndag, og Han hyldes som konge. Men allerede Skærtorsdag forrådes han af disciplen Judas for 30 sølvpenge, alt imens han spiser sit sidste måltid sammen med disciplene. Et måltid vi mindes, når vi tager nadver i kirken.

Samme aften beder Jesus i Getsemane Have. Han frygter alt det, han ved, der skal ske og beder Gud om at skåne ham for smerten, men kun hvis det er Guds vilje. Efter han har bedt en meget intens bøn til sin Far i himmelen, bliver han arresteret. Disciplene bliver bange og flygter. Jesus bliver forhørt og anklaget. Dagen efter går han med korset på Via Dolorosa, som er smertens vej. Han går mod Golgata, som betyder hovedskalsbjerget, hvor de romerske soldater korsfæster ham. Inden han udånder, siger Jesus ”Det er fuldbragt”.

Jesus lægges i graven, men allerede tre dage efter er graven tom, og Jesus er opstået fra de døde. Han vandt over døden og over alt det onde. Han døde, for at vi kunne få tilgivelse for vore synder og få fællesskab med ham i al evighed. Det var en dramatisk begivenhed, der kostede ham alt. Derfor er Påsken den vigtigste begivenhed i kristendommen. Uden hans offer ville vi være fortabt, men nu er der håb for os alle. 

Skolefotografering

Onsdag, den 27. april er der skolefotografering på Gideonskolen. Vi sender info om dette, når vi nærmer os datoen. 

Hegn repareret

Hegnet i skolens boldbur er nu blevet repareret. Boldburet bruges stort set alle skoledage året rundt, og derfor slides det selvfølgelig også. Vi har haft besøg af PODA, som har udskiftet hegnet de steder, hvor det var særligt tiltrængt. Hegnet langs med cykelstien er også blevet repareret. Eleverne har fået instrukser i, hvorledes de skal omgås hegnet, så der ikke sker en for hurtig slidtage eksempelvis ved, at man undgår at skubbe hinanden ind i hegnet når man leger, og at man ikke holder fast i hegnet, når der spilles fodbold. 

Forårsfest

Vi ser frem til at åbne dørene for alle skolens familier fredag, den 15. april, hvor vi holder forårsfest kl. 15:00. Det bliver en god eftermiddag, hvor eleverne vil fremføre dansestykker, drama og musik. Det bliver som altid festligt og spændende at se, hvad eleverne kan udtrykke ved en sådan særlig anledning. I er alle varmt velkomne! Husk at notere datoen! 

Engelsk i 1. klasse

I næste uge begynder 1. klasse med at modtage engelskundervisning. Det er Elsebeth Thomsen, der står for denne undervisning. Siden skolen blev stiftet i 1997 har det været en tradition. Eleverne bruger et materiale, der hedder ”Speaking English”. Der sendes yderligere information til forældrene med børn i 1. klasse.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER