NYHEDSBREV

Nr. 09 - 11. marts 2016 

”Fair-play” medaljer

I denne uge uddelte vi ”fair-play” medaljer til elever, der ved Billesborg Cup i Køge tilbage i januar udviste godt kammeratskab og hensyn i fodboldturneringen. Det føles godt at vinde en kamp, men at vise hensyn og et godt sindelag betyder også noget for ens omgivelser og for kammeratskabet. Det har vi belønnet med en medalje. Tak for en ”fair” indsats til eleverne på hold 2 og 3. 

Forældrekonsultationer

Vi kan nu se tilbage på nogle gode og indholdsrige konsultationer. Det blev til mange behagelige og opbyggelige samtaler mellem lærere, forældre og elever. Elevernes resultater og fremskidt blev fremlagt, og det gav anledning til gode samtaler om elevernes trivsel og udvikling på Gideonskolen. Det blev også en anledning til at drøfte områder, der skal arbejdes med for at sikre, at tingene går i en rigtig retning for eleverne. Det er vigtigt for ens skolegang, at man trives og er i harmoni med kammerater og lærere. Det handler med andre ord om, at man som menneske udvikler sig i en positiv retning, og at man fungerer godt socialt, så hverdagen i det store hele opleves god. Det var som altid glædeligt at se forældrene endnu engang - i et hyggeligt selskab med deres børn. 

Påskeferie

Lørdag, den 19. marts til og med mandag, den 28. marts har eleverne påskeferie. Vi minder om, at der ikke er SFO i påskeferien. 

Forår

Det er blevet forår, men det har indtil videre været råkoldt. Derfor er det vigtigt, at eleverne klæder sig varmt på, således at de ikke får sig en unødvendig forkølelse. Tiden går hurtigt og inden vi får set os om, så er vi inde i maj måned, hvor 9. klasse begynder med de skriftlige afgangsprøver. 

Læseteater

Torsdag, den 10. marts, opførte 3. klasse et læseteater, der går under navnet Kylle-Rylle. Det blev fremført for skolens BH. - 2. klasse. Det vakte som altid glæde og begejstring både for dem, der skulle fremføre stykket, og de lyttende. Tak til 3. klasse for fin fremførelse. 

Påskedekorationer

Børnehaveklassen har i de seneste uger arbejdet løbede med dekorationer. Det er festligt at se, hvorledes eleverne har formet materialet samtidig med, at de har fået præsenteret påskens budskab. Den tomme grav som eleverne har udformet i papmache, er et symbol på, at Jesus ikke længere er i graven. Han er opstået. Projektet giver eleverne en god fornemmelse af, hvad påskens budskab drejer sig om.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER