NYHEDSBREV

Nr. 07 - 19. februar 2016 

Forældrekonsultationer

Onsdag, den 9. marts og torsdag, den 10. marts afholder vi forældrekonsultationer på Gideonskolen. Der er afsat 20 minutter til hver elev. Undervisningsrapporter, der skal bruges i forbindelse med samtalen, sendes med hjem senest mandag den 7. marts 2016. Det giver forældrene en god mulighed for at få gennemlæst rapporten, så man som forældre kan se, hvordan ens barn har udviklet sig i forhold til det faglige, det karakterdannende og det sociale. Invitationen til forældrekonsultationen sendes med eleverne hjem i dag, fredag, den 19. februar. Svartalonen skal returneres senest mandag den 29. februar 2016. På svartalonen kan man også tilkendegive, om man vil komme med kage til forældrekonsultationen. 

Ferie-fridage 2016/2017

På skolens hjemmeside kan man under menupunktet: Vigtige datoer se, hvordan ferie- og fridage falder frem til sidste skoledag. Gideonskolen skal have 200 skoledage om året. Det er forældrenes ansvar at sikre, at deres barn kommer i skole 200 dage om året. Skolen fører kontrol med elevernes fremmøde. Vi beder om, at man holder sine ferier ud fra de datoer, der følger skolens ferie-fridage. 

Egen computer

På Gideonskolen påskønner vi at eleverne fra 5. klasse og opefter har egen computer med på skolen. Vi kan se at der er sket en positiv udvikling på området. Skolen har en hel del computere til elevernes rådighed, men ikke nok til alle. Det gør hverdagen lettere, hvis man bruger sin egen computer så man ikke skal vente på at en af skolens computere bliver ledige. Hvis man står med overvejelser om køb af ny bærbar computer til sit barn er det klogt at tjekke skolens hjemmeside under menupunktet: Elevsider. Her kan man læse mere under titlen ”BRING YOUR OWN DEVICE”. Skolen har eksempelvis indkøbt antivirusprogrammet F-Secure til alle skolens elever. Desuden skal man overveje at blive ved Windows 7, om muligt, da det er det styresystem som er det mest funktionelle. 

Uddannelsesansøgninger

Tirsdag, den 1. marts 2016, er sidste mulighed for at forældrene til elever i 9. klasse kan fremsende ansøgninger til ungdomsuddannelser. Det er forældrenes ansvar, at ansøgningen sendes til det uddannelsessted, der er højst prioriteret. Eleverne i 9. klasse er blevet guidet af Else Lange i den forgangne periode, så eleverne er klar til sammen med deres forældre at fremsende ansøgningen. Det har været en rigtig god og lærerig proces. Samtidig er det en speciel – og måske lidt skræmmende situation at skulle tage stilling til den fremtidige uddannelse. 

Vinterferie i uge 8

Skolen holder ferielukket fra lørdag, den 20. februar til søndag, den 28. februar 2016. Vi ønsker alle en god ferie. På gensyn mandag, den 29. februar 2016.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER