NYHEDSBREV

Nr. 02 - 15. januar 2016
 

Besøg i børnehaveklassen

I januar måned har vi besøg af de elever der skal begynde i børnehaveklassen i august 2016. Det er for at få et indblik i, hvordan barnet fungerer i skolens undervisningsmiljø. Skulle der være omstændigheder der gør, at et barn ikke vil trives på Gideonskolen, så er det godt, at opdage det i tide. Det er også en god anledning til at få afstemt forventninger med forældrene tidligt i forløbet. Besøgene er gået godt og vi ser frem til at byde nye elever velkomne på skolen næste skoleår. 

Ugenormer

Der er udarbejdet nye ugenormer til eleverne i det store lærecenter. Hver elev har en kopi af deres ugenorm på deres arbejdsplads. Formålet med disse ugenormer er at sikre, at eleven får lavet deres arbejde inden for den tid de har til rådighed. Det er med til, at hjælpe eleven med at være på rette spor og niveau med det der forventes af dem. Det kræver daglig ihærdighed og vilje at nå sine mål. Det er også et godt redskab, som man kan tage med sig videre i livet og til ens personlige udvikling. Ud over disse ugenormer kan der også være andre opgaver og lektier der skal laves i forbindelse med gruppetimerne. 

Billesborg Cup

Den 29. januar deltager en gruppe udvalgte elever i den årlige fodboldturnering, Billesborg Cup i Ravnsborghallen. Holdene er blevet opdelt og træningen begyndte i mandags og tirsdags i denne uge. Eleverne er opdelt i tre puljer efter klassetrin. Holdene består af både drenge og piger. Vi håber, at det bliver en god turnering og vi forhåbentlig vender hjem med en pokal. Mathias Øgendal har doneret trøjer til eleverne med skolens logo på. Det er vi taknemmelige for. 

Tilskud på vej

I slutningen af denne uge blev der sendt besked til de forældre, der er berettiget til tilskud. Det gælder SFO, skolepenge og befordring. Af hensyn til vores administration modregnes tilskuddet i skolepengene. Dermed forenkles processen og forældrene skal ikke foretage sig noget. 

Besøg af Alterna efterskole

Onsdag, den. 13. januar 2016, havde skolen besøg af elever og medarbejdere fra efterskolen Alterna i Hillerød. Det er kristen efterskole, hvor man efter 9. klasse kan vælge, at bruge et år på at udvikle sig selv. Eleverne tager på missionsrejser til Afrika, Asien og Sydamerika og det er med til at give eleverne en større forståelse for andre kulturer og dannelse. Alterna-holdet optrådte for vores elever ved Gudstjenesten. Her fremførte de nogle opsigtvækkende dramastykker, som gjorde at morgenstunden fik et friskt pust udefra. Eleverne fra 7. - 9. klasse fik efterfølgende fremvist en video og deltog blandt andet i en quiz om Afrika. De fik informationer om, hvad et år på Alterna betyder og hvordan nogle af de nuværende elever oplever det. Det var en spændende morgen, som sikkert har givet eleverne stof til eftertanke. 

Glemt tøj

Skolens elever har fået mulighed for at gennemgå glemt tøj med henblik på at finde ud af om noget af det var deres. Det blev lagt frem på nogle borde så de hurtig kunne identificere deres ejendele. Skulle man havde spørgsmål vedrørende eventuelt glemt tøj kan man kontakte Ingelise Johansen på skolen. Den 1. februar gives resten af det efterladte tøj videre til humanitære formål.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER