NYHEDSBREV

Nr. 01 - 08. januar 2016 

Godt nytår

Vi ønsker alle skolens elever og familier et godt nytår. Et nyt år giver os mulighed for at starte på en frisk. Sætte nye mål og tro på, at det nye år vil bringe meget godt med sig. Vores attitude og indstilling til livet kan også have stor betydning for, om det bliver mere eller mindre godt. Det er ganske vidst ikke alle omstændigheder i tilværelsen vi selv er herre over, men vi får det som regel bedre, når vi beslutter os for at være positive, og når vi vælger at være taknemmelige. Her på Gideonskolen er vi taknemmelige for det år, der ligger bag os. Det bragte mange gode minder med sig såsom skolelejr, skolerejse og mange dejlige stunder i skolens festsal med arrangementer, hvor vores elever har optrådt. 

Godt i gang

Vi er kommet godt i gang med det nye år. Eleverne virker glade og tilfredse. Det er godt at få de daglige sysler lidt på afstand under en ferie for derefter igen at kunne yde en god indsats. 

Vejret

Vejret er meget koldt, og det kræver, at man er klædt godt på. Det gælder ikke mindst, når eleverne cykler til idræt. I den forbindelse skal vi endnu engang minde om, at det er elevernes ansvar at sørge for, at deres cykler er i ordentlig stand, når de skal til idræt. Det betyder, at man skal tænke lidt fremad for at undgå overraskelser mandag morgen. Vi beder forældrene om at være behjælpelige med at sikre, at børnenes cykler er i god stand. 

Eleverne testes

I denne måned vil Else Lange teste skolens 2. - 9. klasses elever. Det er den tilbagevende årlige test i stavning og dansk læsning. Den giver et godt grundlag at arbejde videre på en solid viden om, hvor godt det går eleven på disse to områder. 

Tilskud

Skolen har modtaget forskellige tilskud til skolepenge, SFO og befordring. Størstedelen af fordelingen foretages centralt af Fordelingssekretariatet i Slagelse. Skolens bestyrelse kan godt beslutte, at ændre på fordelingen. Alle der er berettiget til tilskud vil i løbet af januar måned få besked om de har modtaget tilskud eller ej. Tilskuddet modregnes skolepengene. 

Personalia

Ditte Berner har været ansat i en kortere periode. Hun har hjulpet os med SFO’en og har gjort det godt. Ditte er blevet optaget på en bibelskole på Hawaii. Hun havde derfor sin sidste arbejdsdag den 5. januar. Rebekka Due Jensen er kommet tilbage fra Sydafrika, hvor hun har arbejdet som frivillig i halvandet år på Shayandima School of Tomorrow. Det er en skole der bruger samme undervisningsform som Gideonskolen. Rebekka vil fremover være ansat som medhjælper på Gideonskolen. Vi ønsker Ditte et godt ophold i udlandet og siger velkommen til Rebekka. 

Glemt tøj

Vi gør opmærksom på, at der er opsat kasser med glemt tøj ved trappen til 1. sal. Kom gerne forbi og se om der er noget tøj jeres børn har glemt. Den 1. februar 2016, vil det tilbageværende tøj blive givet videre til humanitært arbejde.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER