NYHEDSBREV

Nr. 35 - 20. november 2015


Siyakhula 3. kl. på plads

Nu er huset til 3. klasse på plads på Siyakhula i Sydafrika. Bygningen står flot som de øvrige bygninger, vi som skole har doneret. Om ikke så lang tid vil de forventningsfulde nye 3. klasses-elever stå foran de nye lokaler og efterfølgende blive undervist. Der er også i mellemtiden blevet ansat en lærer til 3. klasse. Så der er begejstring og glæde hos vores venner i Sydafrika, der har ansvaret for, at projektet bliver en succes. Til skolens elever og sponsorer skal der lyde en stor tak for jeres engagement. Vi forventer at sende de sidste penge frem til projektet i meget nær fremtid, så pengene kan indgå i det videre forløb og udviklingen af børnene på Siyakhula. 

Uddannelsesmøde

Tirsdag, den 17. november, blev der afholdt møde om uddannelse for vores elever i 8. og 9. klasse og deres forældre. Aftenen blev en god anledning til at stille spørgsmål og blive klogere på de uddannelsesmuligheder, der ligger forude for eleverne. UU-vejleder, Jakob Hammer-Helmich, gav en solid præsentation af uddannelsesmulighederne. Der var en god stemning under kaffen og ved de efterfølgende samtaler. 

Konklusion på skolens undervisningsmiljø

Eleverne, Frederik Bækgaard og Celine Lauenborg, har gennemgået alle skolens lokaler for at vurdere lokalernes fysiske tilstand og øvrige miljøforhold. De to undervisningsmiljørepræsentanters konklusion er offentliggjort på skolens hjemmeside den 16. november 2015. Sammenfatningen findes under menuen lovkrav. 

Advent og jul

Vi pynter op til advent og jul fredag den 27. november. Det er en tilbagevendende tradition på Gideonskolen. Det bliver hyggeligt at få dekoreret skolen med stjerner og guirlander. Det er et signal om, at vi er på vej ind i julemåneden. Skolen bliver af nogle i lokalområdet omtalt som "Stjernehuset". Det er vort ønske at henlede folks opmærksomhed på stjernen over Betlehem, som vi læser om i Matthæusevangeliet kapitel 2, som var over det sted, hvor Jesus blev født. De vise mænd fandt frem til Jesus ved hjælp af stjernen. Det er vort ønske at holde fast i budskabet om Jesus som verdens frelser. Vi ser frem til en hyggelig december måned. 

Fejring af 1. klasse

Tirsdag, den 24. november 2015, kl. 09:00 - 10:00, fejrer vi at eleverne i 1. klasse har færdiggjort deres “lær-at-læse” program. Der bliver overrakt diplomer. Efterfølgende vil der være en lille servering og en overraskelse. Forældre til eleverne i 1. klasse er hjertelig velkommen. 

Jul på Gideonskolen

Fredag, den 4. december, afholder vi det årlige julearrangement på Gideonskolen. Det foregår i tidsrummet kl. 15:00 til ca. 17. Hele jeres familie er velkommen. Husk at reservere dagen i jeres kalender.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER