NYHEDSBREV

Nr. 34 - 13. november 2015 

Forældrekonsultationer

I onsdags og torsdags, den 11. og 12. november 2015, havde vi dette skoleårs første skole-hjem-samtaler. Ligesom sidst fordelte vi samtalerne på to dage. Det har vist sig at være en rigtig god idé, bl.a. fordi rigtig mange forældre ønsker samtalerne tidligt på dagen. Gideonskolen summede af liv og positive signaler. Det var igen en fin oplevelse at møde skolens mange forældre og elever i en anden sammenhæng. Eleven var i centrum, og der var rigtig meget godt at kunne formidle som inspiration til det daglige arbejde. En overvældende del af samtalerne beskriver den fine og fremadrettede udvikling, som er i gang. Der var naturligvis også behov for at afklare problemstillinger. Det tror vi også er sket i respekt for vores gensidige samarbejde. Tak til alle forældre og elever for et par rigtig fine eftermiddage. 

På med hjelmen

Vi har tidligere fortalt, at Gideonskolens 6. klasse blev udtrukket blandt 6000 andre klasser i forbindelse med projektet: “Alle børn cykler”. De blev vindere af nye, fine cykelhjelme - til alle i klassen. I onsdags, den 4. november 2015, uddelte vi cykelhjelmene til alle. Vi brugte anledningen til at understrege, hvor vigtigt det er for alle elever at bruge hjelmen, når de cykler. Vi har brug for forældrenes medvirken til dette. Det gælder ikke mindst vore ældre elever. 

Besøg i Folketinget

8. og 9. klasse var på besøg i Folketinget i torsdags, den 11. november 2015. Det er en særlig oplevelse for elever, som ikke har været i Folketinget før. Det gælder både den historiske ramme og den daglige virksomhed. Her laves landets love, og her drøftes vilkår for landets fremtid. Vi glæder os over den fine mulighed, og hvem ved? Måske er der kommende politikere blandt de unge, som besøgte Folketinget fra Gideonskolen. 

Hilsen fra Siyakhula

Vi følger med på tæt hold i udviklingen med opbygning af 3. klasse på Siyakhula i Sydafrika. Vi modtog også i den sidste uge billeder fra den aktuelle situation. Huset er næsten færdigt. Det ser flot ud med de tre bygninger, som er ens. Det går godt med indsamlingen af penge. Der er kun få elever / forældre / sponsorer som mangler at overføre penge. Tak for en fortsat god indsats. 

1. klasse holder fest

I disse dage tester vi eleverne i 1. klasse. Eleverne er færdige med deres “lær-at-læse” program, og derfor er der test i denne og i næste uge. Vi vil hermed invitere alle forældre, som har mulighed for det til at overvære diplomoverrækkelse tirsdag, den 24. november 2015 kl. 09:00 - 10:00. Der bliver en lille servering i den anledning og en overraskelse. Der sendes brev med eleverne hjem med flere oplysninger. 

Undervisningsmiljø

Vore to elevrepræsentanter på undervisningsmiljøfronten har været aktive i denne uge. Det er Frederik Bækgaard og Celine Lauenborg, som er valgt til denne opgave. De gennemgik alle skolens lokaler for at vurdere lokalernes fysiske situation og øvrige miljøforhold. Konklusionerne offentliggøres på skolens hjemmeside i næste uge. Tak til eleverne for deres store indsats.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER