NYHEDSBREV

Nr. 33 - 06. november 2015 

Siyakhula vokser

Sidste nyt fra Siyakhula i Sydafrika er, at den nye bygning til 3. klasse er ved at blive sat op på grunden. Det er yderst opmuntrende at se, at den indsats, vores elever har ydet med at løbe for at børnene på Siyakhula kan komme i 3. klasse, nu er ved at blive en realitet. Der er indtil videre sendt 84.500 kr. af sted til projektet. 

Røret i festsalen er løbet over med plastiklåg, som symboliserer, hvad der er kommet ind. Efter alt at dømme, mangler der fortsat nogle indbetalinger, før alle de lovede sponsorpenge er i hus. Vi beder derfor alle om gøre deres bedste for at sikre, at de har betalt, hvad de har lovet. Vi benytter også anledningen til at sige en stor tak for en kæmpe indsats. Vi vil løbende orientere jer om den positive udvikling på Siyakhula. Sponsorpenge kan fortsat overføres til følgende reg.nr. 4180 konto.nr. 4180037586. 

Velkommen til konsultation

I næste uge er der forældre-elev-lærersamtaler på Gideonskolen. Det er en slags status over, hvordan det går med eleven fagligt og socialt. Eleverne får den aktuelle undervisningsrapport med hjem fredag. På side 1 beskrives i ord, hvordan elevernes arbejdsvaner og relationer til andre elever er. På side 2 kan man se en oversigt over de resultater, eleven har fået i forbindelse med sit arbejde i lærecenteret. Endeligt kan man på bagsiden se en række bogstaver, der beskriver elevens flid, orden og opførsel. Den ene af de hjemsendte rapporter kan forældrene beholde. Den anden skal underskrives og afleveres til skolen.

Der vil i løbet af weekenden foreligge en tidsplan for de to konsultationsdage som er henholdsvis den 11. og 12. november. Tidsplanen vil fremgå af skolens hjemmeside, og af de skemaer der sendes med eleverne hjem. Eleverne har fri kl. 14:00 begge dage, da konsultationerne begynder der. Ventetiden kan tilbringes i spisesalen, hvor der serveres kaffe og kage. Desuden vil der være aktivitetsmuligheder for eleverne i projektrummet. SFO har åbningstid som normalt. Altså til kl. 16:30. Rigtig hjertelig velkommen! 

Uddannelsesmøde

Vi minder om, at der er et orienteringsmøde den 17. november kl. 19:00. Det gælder elever og forældre for 8. og 9. klasse. Aftenen vil give en orientering om de uddannelsesmuligheder, der ligger forude for eleverne. UU-vejleder, Jakob Hammer-Helmich, kommer og deler nogle tanker med os. 

Efter-fyraftens-møde

I torsdags havde vi et fint fremmøde til første efter-fyraftens-møde i dette skoleår. Det var hyggeligt at mødes med de mange forskellige interesserede. De fik en fin rundvisning på skolen og en gennemgang af den måde, vi arbejder på i hverdagen. 

Fri kl. 14:00

Vi minder om, at eleverne har fri kl. 14:00 den 11. november og 12. november. Det skyldes, at der er konsultationer på disse dage, som begynder kl. 14:00. SFO’en er åben som normalt. 

Besøg i Folketinget

På torsdag, den 12. november skal 8. og 9. klasse på besøg i Folketinget. De skal have en rundvisning og orientering om det danske demokrati.
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER