NYHEDSBREV

Nr. 24 - 21. august 2015 

En god start

Nu er alle elever på plads. Hverdagen er trådt i kraft og der er en god stemning og fornyet lyst til at komme videre efter en god sommerferie. Hverdagen er fyldt med udfordringer både for vores nye og gamle elever. Lokalerne ånder af liv og man kan stadig fornemme, at der er blevet gjort grundigt rent så alt fremstår så pænt og nydeligt, som det nu er muligt. Vi ser frem til at kunne vejlede alle vores elever til at blive de bedste de hver især kan blive, med de mange forskellige evner de besidder. Vi tror på, at der er et godt potentiale i hver enkelt elev. 

Lejrskole

Den 14. - 18. september er der lejrskole i Hvidekilde. Lejrskolen er for alle elever med undtagelse af 9. klasse der i stedet rejser på skolerejse til Berlin.
Betaling for lejrskolen opkræves sammen med næste opkrævning af skolepengene. Det sker i slutningen af august. Forældrebetaling for lejrskolen er 500 kr. pr. barn. Der betales kun for de første to børn i familien. Skulle der være noget omkring jeres barn vi skal være særligt opmærksom på i forbindelse med lejren bedes dette meddelt til kontaktlæreren. 

Skolerejse til Berlin

Skolens 9. klasse rejser til Berlin den 14. - 18. september 2015 sammen med deres lærer Ulla Hansen. Simon Jørgensen, en tidligere medarbejder på Gideonskolen rejser med. Dermed er eleverne i gode hænder, da Simon kender turen fra tidligere skolerejser med Gideonskolen. Forældre til eleverne i 9. klasse vil blive orienteret efterhånden som vi nærmere os afrejsen til Berlin. 

Nøgler til skabe

Alle elever har deres eget skab. Skulle det ske at en nøgle bliver væk, gør vi opmærksom på, at en ny nøgle koster 60 kr. Pas derfor godt på din nøgle. 

Forældremøde

Dette skoleårs første forældremøde afholdes onsdag, den 2. september 2015 kl. 19:00 - 21. Det er et møde hvor forældrene orienteres om hvorledes det går i klassen. Mødet falder i to dele. Først del drejer sig om en fælles orientering; i den anden del af mødet samles man med barnets lærere. Endelig slutter vi af med kaffe og fri samtale i spisesalen med klassens forældre. Husk at reservere aftenen. Vi sender yderligere besked med hjem når vi nærmer os den 2. september. 

Morgensamlinger

Hver onsdag, torsdag og fredag samles hele skolen i vores festsal. Her synger vi sammen og der deles nogle bibelske beretninger med eleverne. Om onsdagen uddeles der også “godt klaret beviser” og vi bruger lidt ekstra tid sammen. Skulle man som forældre ønske at være med ved det lange onsdagsmøde, er man hjertelig velkommen. 

Idræt

Idrætsundervisningen er kommet godt fra start og vi glæder os over de gode faciliteter vi har fået stillet til rådighed af kommunen. Vi minder om at det er vigtigt at man husker cykel, idrætstøj og cykelhjelm på de dage hvor der er idrætsundervisning.
 

Se flere billeder fra ugen, tryk HER