NYHEDSBREV

Nr. 22 - 26. juni 2015


Afslutning

I går, torsdag, den 25. juni 2015 havde vi afslutningsfest for det 18. skoleår på Gideonskolen. Som forventet var der stort fremmøde af elever, forældre og bedsteforældre. Traditionen tro var der tid til samling i salen med uddeling af diplomer og afgangsbeviser til 9. klasse. Eleverne dansede, sang og spillede for os. Det var med til at skabe en festlig variation i de mange indslag. De fleste elever ser vi igen efter sommerferien, men 9. klasse skal videre med deres ungdomsuddannelser efter ferien. Nå de går hjem i dag, er deres skoletid på Gideonskolen afsluttet. For de flestes vedkommende er det 10 års skolegang, som de og vi siger farvel til. Vi tror, at der er lagt et solidt fagligt grundlag for det, der skal ske fremover i deres liv. Vi håber, at der er lagt et livsfundament, som holder længere end uddannelser og andre perspektiver i livet. Troen på Gud går længere og dybere end det skolens faglighed kan bruges til. I Prædikerens Bog er der et vers, som understreger vigtigheden af dette: Når du har hørt det hele, skal du drage den slutning: Frygt Gud, og hold hans bud, det skal alle mennesker! Vi ønsker alle vore elever og deres familier en rigtig god sommer med tak for endnu et vel gennemført skoleår. 

Et vigtigt skoleår

Skoleåret 2014/15, som vi nu har lagt bag os, er et vigtigt skoleår. Det er året, hvor en ny leder blev indsat, og et nyt lederskab blev formet. Henrik Due Jensen startede som skoleleder den 1. januar 2015, og der er nu gået et halvt år med det nye lederskab. Det har været en spændende periode, som har signaleret stabilitet, sammenhæng og klarhed om mål og midler. Skolen fortsætter sin kristne profil og pædagogiske linje. Tak til elever, forældre og medarbejdere, som har modtaget den nye ledelse med tillid og anerkendelse. 

Farvel

Vi har i dag sagt farvel til en gruppe medarbejdere, som skal videre med deres uddannelse eller flytter til nye udfordringer. Tak til Louise Bertelsen for din indsats på Gideonskolen. Tak også til vore unge medarbejdere: Samuel Frimand-Meier, Sarah Dahl, og Kristoffer Riis. Vi har også sagt farvel til enkelte elever, som har valgt andre skoleløsninger fra august 2015. Vi ønsker jer det allerbedste: Guds velsignelse over jeres liv og fremtid. 

Kontakt i sommerferien

Såfremt forældre har brug for at kontakte os i sommerferien, kan det gøres ved henvendelse til skoleleder Henrik Due Jensen på tlf.: 42 43 83 77 eller souschef Else Lange på tlf.: 20 97 47 68. 

Rengøring og oprydning

Tak til alle forældre, som har givet tilsagn om hjælp med den store årlige hovedrengøring. Den finder sted på mandag, den 29. juni 2015, kl. 14 - 18. Velkommen! 

SFO i sommerferien

SFO gælder kun elever, som er tilmeldt sommer-SFO. Der er åbent mandag, den 29. juni 2015 til fredag, den 3. juli 2015, og igen fra onsdag, den 5. til tirsdag den 11. august 2015. Hvis man ikke får brug for SFO, eller ændre på start- eller sluttidspunkterne, som man har tilmeldt eleverne de enkelte dage, skal der gives besked til skolen. Forældre er velkommen til at kontakte Ingelise Johansen på tlf.: 43 57 01 55.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER