NYHEDSBREV

Nr. 21 - 19. juni 2015 

Velkommen til sommerfest

På torsdag i næste uge, den 25. juni 2015 kl. 15:30, er alle skolens elever og deres forældre hermed inviteret til afslutningsfest. Vi uddeler diplomer og afgangsbeviser og fejrer, at vi er kommet igennem endnu et skoleår på Gideonskolen. Vi tror på, at det bliver godt vejr og inviterer til udendørs spisning. Der er sendt en særlig invitation med eleverne hjem i dag. Vær særlig opmærksom på parkeringsforholdene. Der er ingen p-pladser på skolens parkeringsplads, og vi er gjort opmærksom på, at der ikke er parkeringspladser for uvedkommende i Holstedparken. Vi sender en særlig hilsen med hjem vedrørende muligheder for parkering. 

Startpakke 2015/16

Startpakken til det nye skoleår sendes senest hjem i næste uge. Den indeholder alle relevante oplysninger og praktiske forhold, som er vigtige i forbindelse med det nye skoleår. De fleste familier kender Startpakken, og der er ingen væsentlige ændringer, men en opdatering vedrørende betaling og nye datoer for planlægning af den første del af skoleåret. Der sendes en pakke hjem til hver familie. Vær især opmærksom på tilmelding til SFO til næste skoleår. Vi beder om at tilmeldinger sendes til skolen snarest muligt og inden 1. juli 2015. 

Undervisningsrapporter

Senest på mandag, den 22. juni 2015, sender vi den sidste undervisningsrapport hjem med eleverne. Der er ikke planlagt nogen konsultation i den forbindelse, men vi står til rådighed for forældre, som har brug for at drøfte indholdet i rapporten eller andre forhold omkring deres barns skolegang. Den ene af de to kopier skal afleveres på skolen i medsendte kuvert meget gerne tirsdag, men senest onsdag, den 24. juni 2015. Tak for hjælpen. 

Rengøring og oprydning

I lighed med tidligere år inviterer vi alle forældre, som har mulighed for det, til at hjælpe os med den store årlige hovedrengøring. Den finder sted mandag eftermiddag og aften, den 29. juni 2015. I næste uge sendes der invitation med eleverne hjem, så man kan tilmelde sig. 

Sidste skoledag

Sidste skoledag i dette skoleår er på fredag, den 26. juni 2015. Alle elever møder til normal tid, og skolen lukker kl. 11. Dagen falder i to dele. Første del er oprydning af arbejdspladserne og garderobeskabene. Anden del er samling i salen, hvor vi tager afsked med elever og medarbejdere, som forlader skolen. Dagen slutter med en lille forfriskning inden alle elever sendes hjem. Der er ingen SFO. Vi beder forældre, som har brug for det om at finde alternativ pasning. Skolen lukker kl. 11, og derefter tager alle skolens medarbejdere på en personaleudflugt sammen. 

Husk tilmelding til SFO

Så er det sidste udkald for tilmelding til SFO i sommerferien. Det gælder kun elever, som er med i SFO, og som har nødvendigt behov for at benytte SFO i sommerferien. Der er åbent den første og den sidste uge: Fra mandag, den 29. juni 2015 til fredag, den 3. juli 2015, og igen fra onsdag, den 5. til tirsdag den 11. august 2015. Forældre er velkommen til at kontakte Ingelise Johansen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER