NYHEDSBREV

Nr. 19 - 04. juni 2015 

Skoleårets afslutning

På mandag er der 15 skoledage tilbage af dette skoleår. Det går stærkt! Der er mange opgaver, som skal løses både med hensyn til dette skoleår og det kommende skoleår. Vi glæder os til afslutningsfesten. Den finder sted torsdag, den 25. juni 2015 kl. 15:30 til ca. 17:30. Det er et stor arrangement, hvor vi inviterer elever og forældre til fælles sommerfest.

Vi udleverer diplomer til alle elever og roser dem for årets indsats. Vi giver eleverne i 9. klasse deres afgangsbeviser og sender dem videre til nye skoler og uddannelser med passende hilsner. Eleverne præsenterer flere af deres danse og sang- og musikindslag, som skal give fest og farver over dagen. Vi elsker gode traditioner, og afslutningsfesten er en af dem.

Sidste skoledag er fredag, den 26. juni 2015. Skoledagen er kun for elever, og en afskedsdag for elever og medarbejdere, som forlader skolen. Dagen starter til normal tid kl. 08:30 og slutter kl. 11:00. Eleverne skal ikke have frokost med. Vi slutter dagen med en lille forfriskning. Når eleverne går hjem har de sommerferie. Der er ingen SFO denne dag. Vi har en personaleudflugt efter skoledagen. 

Besøg af ny børnehaveklasse

I fredags, den 29. maj 2015, havde vi et eftermiddagsbesøg af forældrene og eleverne til den kommende børnehaveklasse. Det blev et rigtig hyggeligt besøg. Eleverne i SFOen sang og Henrik Due Jensen bød velkommen. Ib Johansen fortalte om vigtige sider af Gideonskolens hverdag og kultur, og der var også tid til at mødes over en kop kaffe inden alle gik hver til sit igen. 

Besøg på TOMS

På tirsdag, den 9. juni 2015, har vi arrangeret et besøg på TOMS for eleverne i 5. klasse. Det har været planlagt længe, og er ganske svært at få en reservation til, men det er lykkedes i år, og det er både elever og lærere glade for. Vi tror, det bliver et sødt og spændende besøg. 

Bonusbutik

Årets sidste bonusbutik afholdes på torsdag, den 11. juni 2015. Det er igen en god anledning til at rose vores elever for deres indsats i det daglige arbejde. Mange elever har samlet bonus-point og kan se frem til en festlig anledning til at omsætte dem og “købe” lidt af hvert i vores bonusbutik. 

Førstehjælpskursus

På tirsdag, den 9. juni 2015, vil 7. klasses elever få et kort kursus i førstehjælp. Det er skolens sundhedsplejerske, som vil hjælpe eleverne til at forstå, hvordan man giver livreddende førstehjælp. Det er en del af vores normale sundhedsprogram for 7. klasse. 

SFO i sommerferien

SFO’en er åben den første og den sidste uge i sommerferien. Den første uge er fra mandag, den 29. juni 2015 til fredag, den 3. juli 2015. Den sidste uge er fra onsdag, den 5. til tirsdag den 11. august 2015. SFO’en er åben for elever, som er tilmeldt, og som har brug for pasning p.g.a. forældres arbejde. Vi henstiller til, at SFO’en kun bruges i nødvendigt omfang. Man skal tilmelde sig sommer-SFO, så vi kan tilpasse medarbejderbehovet ud fra det. Forældre, som har behov for sommer-SFO, kan i næste uge kontakte Ingelise Johansen og få en tilmeldingstalon. Den skal afleveres i udfyldt stand senest på næste fredag, den 19. juni 2015.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER