NYHEDSBREV

Nr. 18 - 29. maj 2015 

Årsmøde

I onsdags, den 27. maj 2015, havde vi Årsmøde på Gideonskolen. Det er 18. gang, vi har årsmøde. Det er altid en festlig anledning til at se tilbage på det forgangne år og give nogle pejlinger på det kommende år. Hvordan kommer det til at gå med elevtal, medarbejdere, lokaler, pædagogik og undervisning. Skolens leder, Henrik Due Jensen, præsenterede årsberetningen og fremhævede forskellige forhold, som er særligt betydningsfulde for at forstå Gideonskolens aktuelle situation. Det er en fortsættelse af den gode historie om en lille skole, som gør et godt job, hvor elever vokser og udvikles som hele mennesker og gøres klar til deres fremtidige virke. 

Skolens revisor præsenterede årsregnskabet for 2014. Endnu et pænt overskud vidner om sund økonomi. Der blev udtalt ros til det daglige arbejde og tegnet nogle perspektiver for fremtiden. 

Palle Kristensen fremlagde sin tilsynsrapport for det sidste år. Forældrene accepterede denne med akklamation, og genvalgte Palle Kristensen som tilsynsførende for en ny 4-årig periode. 

Lene Hammer-Helmich blev genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode. Miriam Meisner (billedet ovenfor) blev valgt som ny suppleant til bestyrelsen. Tak til alle, som mødte op og var med til at skabe en hyggelig og positiv stemning. Forældre, som ikke kunne komme, kan læse årsberetningen og tilsynserklæringen på skolens hjemmeside. Er man interesseret i at se regnskabet, kan man kontakte skolens kontor. 

Grundlovsdag

På fredag er det den 5. juni 2015. Det er Grundlovsdag. Skolen har lukket og eleverne har fri. Vi fejrer Danmarks Grundlov. Den giver os frihed til mange ting - også til at have en kristen skole som Gideonskolen. Siden 1849 har Grundloven - med få senere ændringer - sikret vores demokratiske rettigheder. Vi glæder os over at leve i et land med fred og tryghed. 

Hilsen fra dronningen

Vi har modtaget en tak fra Dronning Margrethe i anledning af vores hilsen til dronningens 75 års fødselsdag. Mange af skolens elever havde tegnet eller skrevet små hilsener i anledning af majestætens fødselsdag. Det er en tradition, som Gideonskolen har haft i mange år. Det er en glæde at deltage i fejringen. 

Tillykke

Ingelise Johansen fylder 70 år den 5. juni 2015. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Ingelise er med i skolens lederskab og har siden skolens start båret et stort ansvar både i undervisning og med opmærksomhed på skolen, så den altid fremtræder velordnet og i bedst mulige stand. Fra skolens side skal der lyde et stort og hjerteligt tillykke med stor tak for din indsats både i det synlige og bag kulisserne. 

Vigtige datoer i juni

Mandag, den 1. juni: 9. kl. prøve i engelsk
Tirsdag,  den 9. juni: 5. kl. besøger TOMs
Onsdag, den 10. juni: 9. kl. prøve i dansk
Torsdag, den 11. juni: BONUS-butik
Onsdag, den 17. juni: 9. kl. prøve i fysik
Fredag,  den 19. juni: 9. kl. prøve i historie
Mandag, den 22. juni: Hjemsendelse af undervisningsrapporter
Torsdag, den 25. juni: Afslutningsfest kl. 15:30
Fredag,  den 26. juni: Sidste skoledag kl. 08:30 - 11:00


Se flere billeder fra ugen, tryk HER