NYHEDSBREV

Nr. 16 - 08. maj 2015


Kristi Himmelfart

På torsdag i næste uge, den 14. maj 2015, er det Kristi Himmelfartsdag. Det er en kirkelig højtidsdag og en national helligdag. 40 dage efter Påske satte Jesus sine disciple stævne på Oliebjerget uden for Jerusalem. Det var tid til at tage afsked. Jesus skulle ikke længere være synlig for dem som menneske. Nu var det tid til at tage tilbage til Himmelen for at tage plads ved Gud Faders højre hånd. Jesus forklarede meget omhyggeligt, at han fortsat ville være med dem - også selv om de ikke kunne se ham i menneskelig skikkelse. Hans opgave på jorden var fuldført, nu havde han en opgave i Himmelen med at gøre boliger klar til dem alle sammen. Når alt var klart, ville han komme igen og hente dem, så de altid skulle være sammen.

Jesus gav dem en opgave, som han havde forberedt dem på gennem flere år. De skulle nu gå ud i verden og fortælle om Guds frelse til alle mennesker. Vi kan læse alt dette i Matthæusevangeliet kapitel 28 fra vers 18. Der står: Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Han forklarede, at han ville sende Helligånden til dem, så de kunne få kraft til at være hans vidner. De skulle vente i Jerusalem, og der skulle de modtage Helligånden. Da Han var færdig med sin instruktion, blev han tage op til himmels, og de så ham forsvinde bag skyerne. Det er en fantastisk fortælling, som er værd at fordybe sig i. 

Miniferie i næste uge

Vi har lagt en fridag på fredag, den 15. maj 2015, så der sammen med Kristi Himmelfartsdag bliver en lille ferie, når eleverne gå hjem fra skole på onsdag. Der er ingen SFO - og vi ønsker alle elever og deres familier nogle gode fridage. 

9. klasses prøver

Vi har nu overstået de fleste af de skriftlige prøver i 9. klasse. Det er forløbet godt, og eleverne har oplevet det trygt og roligt. Vi tror også, at de har løst opgaverne på fornuftig vis. Opgaverne er nu sendt videre til de udpegede censorer og vi afventer resultaterne. I næste uge er der en sidste prøve. Det er på onsdag, den 13. maj 2015, kl. 09:00 - 09:30: Geografi, digital prøve. Eleverne skal møde kl. 08:30, så vi kan gøre klar til prøven. Eleverne har fri efter prøven. 

Musik på Tværs

I dag, fredag, den 8. maj 2015, har 5. og 6. klasse været til koncert i Konservatoriets Koncertsal på Rosenørns Allé i København. Det er kommet i stand i samarbejde med Copenhagen Phil (tidligere: Sjællands Symfoniorkester), og vi har forberedt det i løbet af året, bl.a. med besøg af musikere fra orkesteret. 

Efter-fyraftens-møde

På mandag, den 11. maj 2015 kl. 16:15 har vi inviteret til efter-fyraftens-møde. 

Årsmøde

Husk Gideonskolens årsmøde onsdag, den 27. maj 2015 kl. 19 til ca. 21. Yderligere besked sendes med eleverne hjem, når vi nærmer os. 

Intet nyhedsbrev i næste uge

Der sendes ikke noget nyhedsbrev hjem i næste uge. Det er en kort skoleuge.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER