NYHEDSBREV

Nr. 15 - 30. april 2015 

“Kom maj, du søde, milde
... gør skoven atter grøn.” Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang. Det er, hvad vi har oplevet de sidste par uger. Træer og buske har fået blade, og foråret folder sig ud på Gideonskolen. Det er en dejlig tid, som vi alle sammen glæder os til. Det betyder længere dage, mere lys og mere energi. Sommeren er lige rundt om hjørnet. 

Folkeskolens 9. klasses prøver

Sådan hedder prøverne nu. Indholdsmæssigt er det som tidligere år, men der er fremover ikke noget “afsluttende” i disse prøver. De slutter ganske vist 9. klasse og åbner for det næste uddannelsesniveau, som kaldes ungdomsuddannelserne. De skriftlige prøver afvikles på nær én i næste uge. Eleverne i 9. klasse skal hver dag møde til normal tid. Prøverne fordeles sådan:

Mandag, den  4. maj 2015, kl. 09:00 - 10:30: Retskrivning (diktat) og umiddelbart efter: Læsning.
Tirsdag,  den  5. maj 2015, kl. 10:30 - 11:30: Matematik, færdigheder.
Onsdag, den  6. maj 2015, kl. 09:00 - 12:30: Skriftlig fremstilling (stil)
Torsdag, den  7. maj 2015, kl. 09:00 - 12:00: Matematik problemløsning
Onsdag, den 13. maj 2015, kl. 09:00 - 09:30: Geografi, digital prøve. (Der afsættes ca. 1 time til prøven).

Derefter består den daglige undervisning af prøveforberedelse til de mundtlige prøver, som starter mandag, den 1. juni 2015. Mere om dette senere.
Bortset fra prøvedagene, hvor eleverne i 9. klasse er i skole i begrænset tid, er der styret prøveforberedelse de øvrige dage. Der er derfor ingen læseferie på Gideonskolen, men forberedelse af prøvefagene på skolen. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen havde møde i tirsdags, den 28. april 2015. Et hovedemne på mødet var revisor Søren Jensens gennemgang af Årsrapport 2014 (regnskab) mv. Bestyrelsen godkendte regnskabet, som havde et pænt overskud. Man drøftede emner, som naturligt knyttede sig til årsregnskabet. Regnskabet bliver i hovedtræk præsenteret ved det kommende årsmøde. Bestyrelsen drøftede det nye skoleår og blev orienteret om status for både elever og medarbejdere. 

Efter-fyraftens-møde

Mandag, den 11. maj 2015 kl. 16:15 er der igen efter-fyraftens-møde. Vi har inviteret rigtig mange forældre, som har ventet et stykke tid på denne anledning. Mange har ventet på at få skolen nærmere præsenteret, så de kan tage stilling til, om Gideonskolen er det rigtige valg til deres barn. 

Årsmøde

Gideonskolens årsmøde er planlagt til onsdag, den 27. maj 2015 kl. 19 til ca. 21. Ved mødet vil skolens årsberetning blive præsenteret, ligesom revisoren fremlægger årsrapporten. Vores tilsynsførende giver sin rapport om årets tilsyn på Gideonskolen. Palle Kristensen er på valg som tilsynsførende og er villig til genvalg. Der er ligeledes valg (genvalg) til bestyrelsen. Reservér aftenen til Gideonskolen. Varmt velkommen. 

Næste skoleår

Vi er i fuld gang med at forberede næste skoleår. Det gælder elevforhold, fag, timer og medarbejdere. Det meste ligger heldigvis i kendte rammer og giver derfor sig selv, men der er også nye forhold, som skal tages i betragtning. Vi ser frem til at afklare dette og vil orientere nærmere.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER