NYHEDSBREV

Nr. 09 - 13. marts 2015 

Konsultationer

Så fik vi klaret konsultationerne i denne omgang. I onsdags og torsdags, den 11. og 12. marts 2015, var der ekstraordinært liv på Gideonskolen i eftermiddagstimerne. 167 elever og deres forældre havde samtaler med skolens medarbejdere om elevernes udbytte af skolegangen. Dagene forløb godt, og det var en glæde at møde de mange elever og forældre. Tidsrammen blev stort set overholdt, og alle var fleksible, hvor det var nødvendigt. Samtalerne foregik i en hyggelig og tryg ramme, og også hvor der var udfordringer som skulle løses, foregik det i en god og konstruktiv atmosfære. Tak til alle for deres medvirken til et vellykket arrangement. 

Skuespil i 4. klasse

4. klasse er i fuld gang med træning til deres skuespil om Peter Pan. Benedikte Back har hvert år i 4. klasse sat tid af til et større projekt med et skuespil. Temaet skifter lidt fra år til år. Det har været Snehvide, Askepot og andre eventyr, og i år er det så blevet Peter Pan. Der er mange elementer, som skal passes sammen for at det skal lykkes. Der er stor entusiasme og megen energi fra elevernes side. Når det er færdigt til fremførelse, vil forældre og søskende blive inviteret. Det bliver en eftermiddag i første halvdel af april måned. Datoen bliver offentliggjort senere. 

Påskedekoration

Børnehaveklassen er i disse dage i gang med et større projekt. Det er et formningsprojekt, som har relation til Påsken. Jesus opstod Påskemorgen. Det skal fejres. Det er et tema, som præge vores andagter hen mod Påske. Og det er også temaet for den opgave, som engagerer eleverne i disse dage. Vi har prøvet det før, og det plejer at være noget eleverne er rigtig glade for. 

Revision

På onsdag i næste uge, den 18. marts 2015, kommer skolens revisor for at færdiggøre årsregnskabet. Det er gjort klar fra skolens side, og der er igen i år et pænt overskud. Vi ser frem til besøget og til at se det endelige resultat. 

FKF-skoleledermøde

FKF står for: Foreningen af Kristne Friskoler. Det er vores skoleforening. I morgen, lørdag, den 14. marts 2015, er der Årsmøde i foreningen. Henrik Due Jensen og Ib Johansen deltager i dette møde. Foreningen blev stiftet i 1971. Der er 35 skoler i foreningen, som tilsammen har ca. 6.000 elever og over 700 ansatte. På torsdag i næste uge, den 19. marts 2015, mødes skolelederne fra de kristne friskoler øst for Storebælt, og Gideonskolen er vært for arrangementet. Mødet holdes i skolens festsal og varer hele dagen. Vi ser frem til at mødes med vores kolleger og venner fra de andre skoler. 

Godt klaret

Hver onsdag deler vi et “Godt klaret” - bevis ud til alle de elever, som i den forløbne uge har afsluttet tests med mindst 80% i forskellige fag. Det er selvfølgelig en opmuntring til eleven, men også en hilsen til forældrene om elevens udvikling. Eleverne skal tage beviset med hjem, så forældrene kan se det. Normalt giver det anledning til en positiv dialog om elevens daglige arbejde på skolen.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER