NYHEDSBREV

Nr. 05 - 06. februar 2015 

Nyt lederskab

I morgen holder vi skolefest i anledning af indsættelse af vores nye skoleleder, Henrik Due Jensen. Det er naturligvis en vigtig begivenhed. Derfor er der også mange overvejelser, som er gået forud. Processen er startet for mere end et år siden, og skridt for skridt har vi nærmet os beslutningen. Den er entydigt bekræftet i alle led, og derfor er det med stor glæde og store forventninger, at vi indsætter Henrik Due Jensen i den tjeneste, som det er at være skoleleder.

I gamle dage talte man om, at det var et ”kald” at være lærer, sygeplejerske og beklæde andre stillinger, hvor man havde ansvar for mennesker. At være kaldet til en opgave betyder, at man ikke søger opgaven på grund af indtjening eller status, men fordi man oplever en særlig tilskyndelse til at indgå med sin kompetence på dette felt. Det er denne højtidelige forståelse, vi har i forbindelse med indsættelse af vores nye skoleleder. Vi ved, at en skole står og falder med lederskabet. Derfor har vi bedt meget om Guds ledelse og bekræftelse i denne vigtige beslutning. Det betyder også, at vi forpligter os på det valg, vi har truffet. Vi vil støtte og hjælpe og bane vej for det nye lederskab. Vi vil bede dagligt for Henrik Due Jensen i den nye opgave og møde det nye liv på skolen med glæde og positive forventninger. 

2 x Henrik

I tirsdags, den 3. februar 2015, mødtes vi på Rådhuset med borgmester Henrik Rasmussen for at give en bredere baggrund for beslutningen om det fremtidige lederskab på Gideonskolen. Dette “langsomme” lederskift er anderledes end man er vant til, men det er vigtigt, at Gideonskolens profil - både pædagogisk og værdimæssigt - fastholdes. De 2 x Henrik fik lejlighed til en frugtbar dialog, som tegner et godt og måske endnu bedre fremtidigt samarbejde for Gideonskolen i Vallensbæk Kommune. Vi glæder os til at lytte til borgmesterens hilsen i morgen. 

Billesborg Cup

I fredags, den 30. januar 2015, dystede vi i indendørs fodbold med to andre skoler i Ravnsborghallen, Køge. Vore elever gjorde en fornem indsats, og viste fine egenskaber ved at støtte og hjælpe hinanden. Vi kom hjem med sølv i den ældste gruppe, men ellers var de andre dygtigere - eller heldigere - end os. Vi havde en spændende dag. 

Terminsprøve

I næste uge har eleverne i 9. klasse terminsprøve. Eleverne gennemfører 9. klasses prøverne på samme vilkår som ved de afsluttende prøver. Der er udarbejdet en særlig plan, så vi kommer igennem prøverne på en effektiv måde. Når prøverne er overstået, vil eleverne have fri. Prøverne foregår i klassens eget lokale. 

Vinterferie

Gideonskolens vinterferie ligger i uge 8. Der er ferie fra lørdag, den 14. februar 2015 til søndag, den 22. februar 2015. Vær opmærksom på, at der ikke er SFO i vinterferien. 

Kursus for medarbejdere

Onsdag, den 11. februar 2015 kl. 14 - 17, har vi arrangeret et kursus for alle skolens medarbejdere. Vi benytter anledningen, hvor vore venner fra Sydafrika er på besøg. Vi plejer stort set hvert år at have et inspirationskursus med Pam & Graham Yoko. Det får vi så også i år, selv om det bliver lidt tidligere på året end det plejer. Tidspunktet får ingen indflydelse på den daglige undervisning.


Se flere billeder fra ugen, tryk HER